Underridande Tå, Kongenital (Barn)

Synonymer
Curly toe
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Underlapping toe, congenital curly toe

BAKGRUND

Definition

Kongenital deformitet med en malrotation- och flexiondeformitet av en eller flera tår.3

Epidemiologi

 • Vanlig kongenital deformitet som drabbar en eller flera tår.1
 • Tillståndet är ofta bilateralt.4

Patogenes

Kontraktur av flexor digitorum longus (FDL) eller flexor digitorum brevis (FDB) leder till deformiteten.3,4

Patoanatomi

 • Det finns en flexion, rotation och medial deviation/varus i IP/DIP-leden, så att tån lägger sig under intilliggande tå.1
 • Drabbar vanligen de 3 laterala tårna.2 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Vanligen asymtomatiskt.2,4

Tecken

Inspektion: Den påverkade tån underrider (lägger sig under) intilliggande tå.1,4

Underridande tå
Underridande tå dig. 3 höger fot.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet är vanligen asymtomatiskt och kräver ingen behandling.1,4

Icke-operativ Behandling

Expektans:
 • Indikation: De flesta fall då tillståndet ofta är asymtomatiskt och kräver ingen speciell behandling.4
 • Metod: Observation. Föräldrar kan dock instrueras att dagligen fixera tån i redresserat läge med hudvänlig häfta.1

Operativ Behandling

Flexortenotomi:
 • Indikation: Kraftig tådeformitet eller nagelbäddsdeformitet hos barn > 3 år.4
 • Metod: Flexortenotomi.1-4
  • Öppen tenotomi av båda skänklarna av flexor digitorum brevis- (FDB) och flexor digitorum longus (FDL)-senan rekommenderas4
  • Öppen tenotomi av endast en skänkel av flexor digitorum brevis (FDB)-senan är ett alternativ.4
 • Utfall:
  • Effektivt hos 85-90 % av patienterna.4
  • Flexortenotomi är lika effektivt som flexorsenetransferering.4
Flexorsenetransferering:
 • Indikation: Kraftig tådeformitet eller nagelbäddsdeformitet hos barn > 3 år.4
 • Metod: Flexor digitorum longus (FDL)-transferering till extensorhuvan (dorsalaponeurosen).4

PROGNOS

Prognos

De flesta fall förbättras spontant (allt eftersom barnet växer).1

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
3. Orthobullets.com. (2019). Congenital Curly Toe. [Hämtat 191019].