Underarmsfraktur, Inkomplett Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär videkvistfraktur, kvistfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Greenstick fracture of the forearm

BAKGRUND

Definition

Underarmsfrakturer genom radius- och ulnadiafyserna är ofta av “greenstick”-typ med dorsala eller volara cortikalis intakt

Skademekanism

Uppstår vanligen efter fall under lek

Patoanatomi

 • Denna fraktur är, till skillnad från torusfrakturen, instabil
 • Volara felställningar syns mer än dorsala

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet har rätt ofta kraftiga smärtor

Tecken

Kan ibland ses på utanskriften

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Ses en vinkelfelställning diafysärt utan genomgående fraktur

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
 • Alla felställningar, som kan ses på utanskriften vid skadetillfället, bör reponeras
 • Ju längre distalt frakturen är belägen, desto större felvinkel kan accepteras
Noonan (1998)3
 • < 9 års ålder:
  • Bajonettställning accepteras
  • ≤ 15° vinkelfelställning i alla nivåer
  • ≤ 45° malrotation
 • ≥ 9 års ålder
  • Bajonettställning accepteras
  • ≤ 10° vinkelfelställning vid proximala frakturer
  • ≤ 15° vinkelfelställning vid mer distala frakturer
  • ≤ 30° malrotation
 • Remodelleringen kan förväntas förbättra utseendet så länge som 2 års tillväxt kvarstår

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge
Metod: Hög gips med eller utan reposition i 3-5 veckor. Läkningstiden är 6-7 veckor. Man kan sätta ett uppskuret cirkulärt välmodellerat helarmsgips, med underarmen i neutralställning och 90° armbågsflexion. Gipset ska ge ett trepunktsstöd med tryck mot konkavsidan proximalt och distalt om frakturen samt mot konvexsidan på platsen för frakturerna
 • Det är tveksamt om intakt cortikalis ska knäckas (i.e. frakturerna förvandlas till kompletta frakturer) eller inte för att frakturerna inte ska fjädra tillbaka till utgångsläget (trots gipsfixation) i samband med repositionen. Det spelar sannolikt inte någon större roll då det delvis intakta periostet håller samman fragmenten vid repositionen. Så länge ett acceptabelt repositionsläge erhålls och så länge man immobiliserar frakturen adekvat efter repositionen så kan man prova utan omvandla frakturen till en komplett sådan
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Vid redislokation utföres en ny repoition
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden

Visa/dölj referenser

Referenser