Triquetrumfraktur

Synonymer
Pyramidbensfraktur
Andra stavningar
Trikvetrumfraktur
Latin/Grekiska
Fractura ossis triquetrii
Engelska
Triquetral fracture, triquetrum fracture, Dorsal chip fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av os triquetrum.

Epidemiologi

 • Triquetrum är vanligaste carpalbenet att fraktureras efter scaphoideum.1
 • Dorsalt slitfragment från triquetrum står för 20 % av carpalbensskadoma.1
 

Skademekanism

 • Vanligaste mekanismen är handledsextension och ulnardeviation som leder till inklämning-skjuvfraktur av proc. styloideus ulnae mot dorsala triquetrum.1
 • Avulsionsskada dorsalt uppstår p.g.a. hyperflexion.1
 • Infraktion mot dorsala kanten av hamatum uppstår vid extensionsskada mot handleden.1
 

Patoanatomi

De flesta frakturer är avulsion- eller impaktionsskador. Frakturen brukar därför förekomma som en avlösning av ett dorsalt tunt corticalisfragment, vilket utgörs av ett ligamentfäste.2,3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Dorsal smärta från handleden.

Tecken

Inspektion: Oftast obetydlig svullnad (lokal dorsal svullnad).1
Palpation: Palpationsömhet dorsoulnart av handleden, direkt dorsalt till os pisiforme.1
Rörelse: Smärtsamt rörelseomfång.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt:
 • Tvärgående frakturer av triquetrumkroppen kan påvisas på PA-projektionen.1
 • Dorsala triquetrumfrakturer är svåra att påvisa på AP- och lateralprojektionen p.g.a. superimposition av lunatum. En sned, pronerad, lateral projektion kan visualisera dorsala triquetrum.1
  • Triquetrumavslitning ses då som ett litet slitfragment från dorsalsidan av triquetrum. Avulsion av ligamentfäste med slitfragment dorsalt på carpus är oftast från os triquetrum.1
Projektioner: AP, lateral eller sned, pronerad, lateral projektion.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

De flesta frakturer behandlas icke-operativt med gips.1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation
 • Triquetrumavslitning/dorsalt tunt fragment (dorsal chip fracture).1,2
Metod:
 • Triquetrumavslitning/dorsalt tunt fragment: Symtomatisk (smärtstillande) behandling med dorsal gipskena (radiusskena) eller scaphoideumgips eller annat stödförband i 2-4 veckor till att smärtan avklingar.1-3 Ingen röntgenkontroll behövs. Detta då triquetrum har god blodförsörjning och ger bra läkningsbetingelser. Frakturen läker vanligen på 3-4 veckor.1
 • Större fragment: Dorsal gipskena (radiusskena) eller scaphoideumgips i (4-)6 veckor.1 Röntgenkontroll efter 7-10 dagar.

Operativ Behandling

Stiftning eller skruv:
 • Indikation: Kraftig dislokation.1
 • Metod: Öppen reposition kan möjligen bli aktuell med stift eller skruvar i endast triquetrum eller i kombination med stiftning i lunatum eller hamatum.1
Extirpation: Indicerat om triquetrum inte kan repareras.1

PROGNOS

Prognos

Patienterna kan dock i enstaka fall ha besvär av smärtor dorsalt i handleden i flera månader även om läkning skett.3

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.