Trapezoideumfraktur

Synonymer
Fraktur av trapetslika benet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Trapezoid fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Minst frakturerade carpalbenet p.g.a. formen och positionen av trapezoideum

Skademekanism

  • Axiell belastningsvåld överförd via andra metacarpalbenet kan leda till luxation, oftare dorsal, med associerad kapselligamentruptur
  • Direkttrauma från kontusion eller klämskada kan orsaka trapezoideumfraktur. Dock är denna mekanism associerad med andra skador

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Inspektion: Variabel dorsal prominens som representerar en trapezoideumluxation
Palpation: Palpationsömhet proximalt till basen av andra metacarpale
Rörelse/rörelseomfång: Rörelseomfånget av andra CMC-leden är smärtsam och nedsatt

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur
Metod: Scaphoideumfraktur under 6 veckor

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerad fraktur,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser