Tibiafraktur, Proximal

Synonymer
Tibiaplatåfraktur, tibiakondylfraktur 
Andra stavningar
Tibiacondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal tibia fracture, tibial plateau fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av tibias metafysområde vilket kan definieras som den kvadrat som uppkommer när man utgår ifrån tibias bredaste del just nedom knäleden

Epidemiologi

 • Vanligast hos äldre med osteoporos och ses även hos yngre patienter vid högenergitrauma och då med en högre andel associerade ligamentskador
 • Står för 1 % av alla frakturer och 8 % av frakturerna hos äldre
 • 1-3 % av dessa frakturer är öppna
 • Anatomisk fördelning:
  • Isolerade skador av laterala tibiaplatån står för 55-70 % av frakturerna
  • Isolerade skador av mediala tibiaplatån  står för 10-25 % av frakturerna
  • Bikondylära skador står för 10-30 % av frakturerna

Skademekanism

 • Uppstår vid varus- eller valgus-stress kopplad med axiell belastning/våld
 • Trafikolyckor står för majoriteten av dessa frakturer hos yngre individer
 • Hos äldre patienter med osteoporotiskt ben så uppstår frakturerna från fall från samma plan
 • Riktningen och magnituden av den genererade kraften,
 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser