TFCC-skada

Synonymer
Skada i triangulära fibrokartilaginära komplexet (TFCC), TFKK
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Triangular fibrocartilage complex (TFCC) injury

BAKGRUND

Definition

Innebär skada på triangulära fibrokartilaginära komplexet (TFCC), de ulnara ligamenten, vanligen efter en handledsfraktur.1,2

Epidemiologi

90 % av TFCC skadorna ses i samband med distala radiusfrakturer.1

Relevant Anatomi

Det triangulära fibrokartilaginära komplexet (TFCC), handledens menisk, är ett ledbandskomplex som finns ulnart i handleden. Struktur består av det volara och dorsala radioulnara ligamentet och mellan dessa finns discus triangularis. Volart är de ulnolunära och ulnotriquetrala ligamenten inkluderade i TFCC och på dorsalsidan är undersidan av senskidan till extensor carpi ulnaris-senan inkluderad. TFCC:s funktion är att fördela belastningen mellan carpus och underarmen och att stabilisera den distala radioulnaraleden (DRU-leden).3

Skademekanism

 • Skador på TFCC är relativt vanliga och uppkommer oftast vid fall med extensions- och rotationsvåld mot handleden.1
 • TFCC-skador ses ofta kombinerade med distal radiusfraktur, framför allt vid större dislokation och en förkortning av radius på > 3 mm eller dorsal vinkelfelställning på > 25°.1 TFCC-skador kan också vara isolerade.3

Patoanatomi

 • Fästet till disken/menisken mellan distala radius och ulna kan lossna. Detta kan leda till ulnara instabilitetsbesvär i handleden.2 
 • Diskruptur är oftast degenerativ till sin natur.2
 • Den vanligaste typen av skada är en ruptur centralt i discus triangularis.3

Klassifikation

Palmer-klassifikation
Se tabell nedan.

Palmer-klassifikation1
Klass 1: Traumatiska
1ACentral skada
1BUlnar avulsion med eller utan fraktur av proc. styloideus ulnae
1CSkada volart på ulnocarpala ligamentet
1DAvulsion av TFCC från radius
Klass 2: Degenerativa
2ATunn disk eller central ruptur
2BOvan kombinerat med kondromalaci på lunatum eller ulna
2COvan kombinerat med lunotriquetral ligamentskada
2DOvan kombinerat med ulnocarpal artros
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten upplever ofta diffus smärta ulnart/dorsoulnart i handleden, framför allt vid belastning av handleden eller rotation i underarmen.1-3 Symtom på överrörlig disk (instabilitet) kan förekomma i form smärtande knäppningar och krepiterande obehag vid rotation i underarmen.2,3 Diskruptur leder till liknande besvär och smärta, eftersom trasiga delar av disken kläms mellan ulna och lunatum vid ulnar deviation och rotation.2
 • Smärtan accentueras vid belastad rotation, t.ex. när man vrider ett handtag eller spänner en skiftnyckel.2

Tecken

Palpation: Ibland förekommer lokal ömhet ulnart i handleden och i fovea (området mellan senorna till extensor carpi ulnaris [ECU] och flexor carpi ulnaris [FCU].1,3
Rörelse/rörelseomfång: Smärta dorsoulnart som potentieras vid kraftgrepp eller ulnardeviation.1
Specifika tester:
 • Stabilitetstest: Kan göras av DRU-leden genom att skjuta caput ulnae dorsalt och volart med radius fixerad. Testet görs både i maximal pronation respektive supination samt vid radial deviation (slapp läge på TFCC) och ulnar deviation (spänt läge i TFCC).1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Oftast normal. Ibland kan man dock se en fraktur på basen av proc. styloideus ulnae som kan tyda på TFCC-avlösning. Ibland ses subluxation/luxation i DRU-leden.1

Datortomografi (DT)

DT med provokationsbilder kan eventuellt visa subluxation i DRU-leden jämfört med den friska sidan.

Magnetresonanstomografi (MRT)

 • MRT med kontrast kan visa ödem i anslutning till TFCC men skadan kan oftast inte kartläggas närmare med MRT och är således inte tillförlitligt för att utesluta av diagnosen.3
 • Artros i den distala radioulnaraleden (DRU-leden), ger upphov till liknande symtom och syns på MRT.2

Artroskopi

Utgör ofta standardutredning vid misstanke på TFCC-skada.1 Skadan kan med handledsartroskopi kartläggas och i många fall också behandlas.3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är icke-operativ i första hand.2

Akut Handläggning

 • Sedvanlig behandling av distal radiusfraktur.1
 • Vid misstanke om TFCC-skada p.g.a. statusfynd eller kraftigt våld kombinerat med normal radiologi gipsas handleden i 2 veckor varefter patienten erhåller återbesök för förnyat status. Vid återbesöket tas ställning till fri mobilisering, kirurgisk åtgärd enligt nedan eller vidare utredning med artroskopi (eller MRT).1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primära behandlingen vid typ 2-skador (degenerativa) och den initiala behandlingen vid typ 1-skador (traumatiska) utan någon grav instabilitet.
Metod: Analgetika, NSAID, ortos och ändrade arbetsuppgifter under 4 veckor. Vid utebliven förbättring kan operation med öppen eller artroskopisk reinsertion av TFCC bli aktuell.2 

Operativ Behandling

Traumatisk skada
Indikation: Vid konstaterad instabilitet.1
Metod:
 • Ulna stiftas mot radius i neutralläge under 6 veckor.1
 • Vid grav instabilitet och/eller konstaterad avlösning av TFCC (t.ex. Palmer 1B) genomförs öppen eller artroskopisk reinsertion inom 4 veckor.1 TFCC lossnar från sidan, vanligtvis ulnart eller dorsalt.3

Degenerativ skada
Indikation: Degenerativ skada, typ 2-skada.2
Metod: Disken rensas så att det inte längre kan uppkomma någon inklämning av TFCC-rester.2 Den vanligaste typen av skada är en ruptur centralt i discus triangularis. Rupturen kan jämnas till och stabiliseras med hjälp av en liten fräs.3 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Instabilitet i DRU-leden: Ses hos uppemot 30 % av TFCC-skadoma.1
Annat: Artros i DRU-leden.1

Prognos

Symtomen brukar minska vid upprensning av en degenerativ TFCC-skada med TFCC-sutur eller rekonstruktion återställer stabiliteten. Dock kan besvären ibland återkomma.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.