Tendovaginit, Septisk

Synonymer
Pyogen/purulent/bakteriell/infektiös tendovaginit/tenosynovit, bakteriell senskideinflammation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Tendovaginitis septica
Engelska
Pyogenic/septic flexor tenosynovitis (PFTS)

AKGRUND

Definition

Bakteriell Infektion i en eller flera flexorsenskidor i handen

Epidemiologi

Förekommer i alla åldrar

Etiologi

Vanligaste patogenen: Stapholococcus aureus

Skademekanism

Efter penetrerande trauma/stick genom huden, tex rostagg, sår etc.

Patoanatomi

Infektionen leder till en tryckökning i senskidan som kan påverka senans blodförsörjning. Denna tryckökningen samt toxisk påverkan kan leda till snabb nekros av flexorsenan

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Lokal smärta och rörelsesmärta

Tecken

Kanavel-teckenAllmänt: Ofta föreligger feber Inspektion: Svullnad och rodnad. Ibland ses även kraftig svullnad på fingrets dorsala omfång. Ofta föreligger även lymfangit Palpation: Värmeökning samt smärta längs flexorsenskidan Rörelse/rörelseomfång: Smärta vid passiv (och aktiv) extension Specifika tecken:
 • Kanavel-tecken:
  • Ses en spolformad (fusiform) svullnad
  • Fingret står i lätt flektionsställning
  • Lokal palpationsömhet motsvarande senskidans utbredning
  • Passiv extension utlöser stark smärta
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs kliniskt! Tendovaginit kan inte uteslutas med negativa infektionsprover

Blodprover

Allmänt: Ta allmänna infektionsprover (SR, LPK, CRP) och vitalparametrar Fynd: Förhöjda infektinsparametrar kan ses men observera att dessa kan vara helt normala (p.g.a. lokal infektion) och utesluter således inte septisk tendovaginit

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Om infektionen identifieras mycket tidigt. Detta är dock inte vanligt Metod: I mycket tidigt skede kan man prova strikt immobilisering, högläge och intravenös antibiotikabehandling för att vända förloppet. Detta följs av täta kliniska kontroller för att skyndsamt kunna konvertera till öppen spolning. Om kliniska tecken förbättras inom första 24 timmarna kan kirurgi eventuellt undvikas

Operativ Behandling

Indikation: De flesta tendovaginiter Metod: Öppning och spolning av senskidan Uppföljning:
 • Oftast spolas senskidan fler gånger på operation inom 2-3 dagar efter första spolningen
 • Efter utskrivning får patienten återkomma för en klinisk kontroll till läkare och därefter vidare uppföljning via arbetsterapeut. Aggressiv postoperativ arbetsterapi är väldigt viktigt p.g.a. senadhesioner och stelhet i fingret
 

Kirurgisk Teknik

Allmänt: Incision och dränering av flexorsenskidan kan utföras antingen genom:
 • Fullständig öppen exploration med ett långt midaxialt snitt eller Bruner-snitt eller med två små snitt som placeras distalt (öppet A5-ligament) och proximalt (öppet A1-ligament) med hjälp av en perifer venkateter (PVK)
 • Kontinuerligt droppspol med en inbyggnad kateter kan leda till extrem svullnad av fingret
Två snittsmetoden:
 • Snittföring: Proximalt via en tvär- eller snedgående incision distalt i vola och distalt via en longitudinell incision i mediolaterallinjen i anslutning till DIP-leden, alternativt en snedgående volar incision
 • Metod:
  • Senskidans proximala del exploreras över A1-ligamentet, som öppnas medan dess distala portion exploreras över A5-ligamentet
  • Ta en odling (och sätt sedan in patienten på intravenös antibiotika)
  • En noggrann genomspolning av senskidan görs med koksaltlösning från det proximala såret i distal riktning med hjälp av en perifer venkateter (PVK)
  • Lämna såren öppna (hudkanterna kan adapteras ytterligt luckert), varefter hela handen immobiliseras

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. R., & Miller, M. D. (2016). Millers review of orthopaedics, 7th Edition. Philadelphia: Elsevier, Inc.