Talusfrakur (Barn)

Synonymer
Språngbensfraktur hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fraktura ossis tali
Engelska
Talus fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Sällsynt fraktur hos barn
  • Fraktur av collum och trochlea tali kan även drabba förskolebarn, framför allt vid klämskador
  • Processus posterior-fraktur är mycket sällsynt

Skademekanism

  • Allmänt: Vanligast är fall från höjd eller trafikolyckor
  • Collum tali-fraktur: Uppkommer efter hyperextension av foten
  • Corpus tali-fraktur: Uppkommer efter axiellt våld

Patoanatomi

  • Talusfrakturer är ofta odislocerade
  • Kan drabba collum eller corpus tali men även vara avulsionsfrakturer lateralt eller posteriort

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur men det exakta förloppet av en fraktur genom collum tali eller trochlea kan vara svårt att bedöma på en slätröntgen,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.