Tåfraktur

Synonymer
Fotfalangfraktur, falangfraktur i tån
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Toe fracture, toe phalanx fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av tå.

Epidemiologi

 • Falangfrakturer är den vanligaste skadan av framfoten.
 • Proximala falangen av 5e tån är vanligaste skadan.
 

Skademekanism

Direkttrauma: Frakturer i framfoten uppkommer ofta efter direktvåld, såsom ett tungt föremål som faller på tån (krosskada), klämskada eller maskinskador (gräsklippning). Detta orsakar oftast en tvärgående eller komminut fraktur.
Axiellt våld: Axiell belastning med sekundär varus- eller valgus-kraft som resulterar i en spiral- eller snedfraktur. Detta kan uppstå då patienten t.ex. sparkar i tån.

Patoantomi

Första och femte tån är särskilt utsatta för skada eftersom de utgör de mediala och laterala gränserna av distala foten.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svårighet att belasta framfoten.

Tecken

Inspektion: Hematom/ekkymos, svullnad (accentueras efter 1 dygn), derformitet (variabel). Distala falangfrakturer har ofta samtidigt subungualt hematom.
Palpation: Ömhet över skadan.
 • Tecken på fraktur är axial kompressionsömhet (tryck i längsriktning).
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP), lateral och sned (vridbild).
 • Frontal och vridbild visar eventuell dislokation. Isolerade bilder (av specifik tå) tas om möjligt.
 

Magnetkamera (MRT)

MRT kan påvisa stressfraktur när skadan inte är synlig på vanlig slätröntgen.

HANDLÄGGNING

Akut Behandling

 • Acceptabla frakturlägen behandlas konservativt.
 • Reposition vid dislocerad fraktur och därefter konservativ behandling.
 • Analgetika.
 
Behandlingsöversikt Beroende på Frakturtyp och Lokalisation
Dislocerad fraktur i stortåns proximala falang, särskilt om intraartikulärOperativ
Odislocerad stortåsfrakturKonservativ
Fraktur på de fyra laterala tårnaKonservativ
 

Icke-operativ Behandling

Indikationer: Acceptabla frakturlägen – odislocerade frakturer, oavsett om ledytan är engagerad eller inte.

Acceptabla Frakturlägen2
Frakturer som samtidigt inte är dislocerade och intraartikulära

Metod: Allmänt gäller symtomatisk behandling med sko med bred framfot, fast sula, eventuellt “två-tå-fixation”.3
 • Odislocerad stortåsfraktur:
  • Linda, stadig sko och belastning till smärtgräns eller
  • Spicatejpning (omlottejpning längs hela stortån) i 2-3 veckor eller
  • Bara elastiskt bandage samt träskor eller annat brett och stabilt skodon.
 • Fraktur av de fyra laterala tårna:
  • Reponera vid behov (se nedan för reponering), d.v.s. synlig deformitet. Sluten reponering är vanligen adekvat och stabil.
  • Behandlas med att tejpa eller linda in den frakturerade tån till en närliggande tå (tvillingförband/tvillingtejpning). Patienten kan därefter använda en stadig hård sko (e.g. träskor) med kraftig sula i i 2-3 veckor.
 
Reposition
Alternativ 1Reponering genom longitudinell traktion varefter frakturen blir stabil. Tejpning enligt ovan.Klicka för större bild:
Alternativ 2En annan metod för sluten reponering av dislocerade proximala falangfrakturer är att ta ett hårt föremål, e.g. en penna och placera den mellan tårna (se bild) och använda den som en stödpunkt/hävstång för reponering.
 

Operativ Behandling

Indikation:
 • Frakturer med grov instabilitet eller ihållande intraartikulär inkongruens. Detta problem uppstår vanligtvis med en intraartikulär fraktur i proximala falangen av stortån eller flera frakturer av mindre tårna.
 • Instabila intraartikulära frakturer trots adekvat reponering (gäller alla tår).
Metod: Instabila intraartikulära frakturer, oavsett led, trots adekvat reponering bör reponeras och stiftas för att undvika sen felställning.
 • Dislocerad fraktur i stortåns proximala falang, särskilt om intraartikulär, skall reponeras och behandlas med skruv (mini-fragment) eller stiftfixation perkutant
Postoperativ behandling: Tvillingtejpning i 2-3 veckor.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Icke-läkning: Ovanlig komplikation.
Postraumatisk artros: Kan uppstå efter frakturer med intraartikulär skada med resulterande inkongruens. Kan vara handikappande om det involverar stortån.

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall.2 Smärta och ömhet i månader förekommer vid tåfrakturer. På sikt blir de flesta patienter besvärsfria.3

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Fractures of The Midfoot and Forefoot: Phalanges and Interphalangeal Joints.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan