Skräddarknuta

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tailor's bunion, bunionette, bunionette deformity

BAKGRUND

Definition

Smärtsamt prominens av laterala delen av femte metatarsalhuvudet

Epidemiologi

 • Vanligast hos idrottande ungdomar med krav på styva skor, t.ex. ishockey eller ridning1
 • Det är inte ovanligt i kombination med hallux valgus (Spreizfuss)2
 

Etiologi

Oklar etiologi. Ärftlighet är dock en faktor liksom variationer i fotformen, t.ex. spretfot1

Klassifikation

Skräddarknuta klassificeras i tre typer enligt Coughlin (1991)1
Coughlin-klassifikation (1991)1
Typ 1 Förstorat ledhuvud på metatarsale 5 med clavus lateralt/plantart Klicka för större bild:
Typ 2 Lateral bågform av distala delen av metatarsale 5
Typ 3 Ökad IM-vinkel mellan metatarsale 4 och 5
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Trycksmärta lateralt över 5:e metatarsalhuvudet2
 • Det prominenta ledhuvudet ger laterala skobesvär. Bursan blir inflammerad och ömmande2
 

Definition

Inspektion:
 • Ömmande prominens dorsalt/lateralt/plantart på caput ossis metatarsi 51,2, eventuellt med varusvinklad lilltå2
 • En smärtande clavus kan utvecklas rent lateralt men också mer plantart2
Palpation: Palpationsömhet lateralt om ledhuvudet samt clavus lateralt och plantart1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk1,2

Slätröntgen

 • Belastad röntgen bör genomföras inför en operation1,2
 • Normal intermetatarsalvinkel (IMV) mellan 4 och 5 metarsalerna är 6,2°, medan den i genomsnitt är 9,6° hos patienter med symtomatisk skräddarknuta
 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Val av lämpliga skor är förstahandsalternativ1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsalternativ Metod: Lämpliga skor så som mjuka skor och skor med bred framfot1,2

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling, kirurgisk behandling blir dock ofta nödvändig när besvären väl har uppkommit Metod: Avmejsling av caput lateralt enbart ger inte bestående effekt utan caput måste, liksom vid hallux valgus, förskjutas i sidled2
 • Beroende på Coughlin-klassifikation:
  • Typ 1 och 2: Chevron­osteotomi ger god stabilitet medan snedosteotomi ger möjlighet till korrigering för plantar clavus1
   • Distal osteotomi ger god korrektion i de allra flesta fall1
   • Distal osteotomi ger snabb rehabilitering med få komplikationer1
  • Typ 3: Vinkelkorrigerande basosteotomi eller skaftosteotomi kan övervägas1,2
   • Den osseösa och muskulära cirkulationens utsatthet proximalt i skaftet på metatarsale 5, nämns ligga bakom ökad komplikationsfrekvens vid proximala osteotomier
 • Handläggning beroende på lokalisation på clavus/trycksmärta:
  • Clavusbildningen rent lateralt: Räcker med en medialförskjutning av caput. Det kan göras med en chevronosteotomi2
  • Trycksmärta lateralt och även plantart: Behövs då en 2-plansosteotomi för att förskjuta caput dorsalt och medialt. Det kan göras med en snedosteotomi (enligt Wilson)2
Postoperativ behandling:
 • Vid distal osteotomi behövs ingen rigid bandagering och patienten får belasta direkt1
 • Vid proximal osteotomi kan rigid bandagering och eventuell avlastning krävas1
 

Operationsmetoder

Allmänt:
 • Dorsolateralt snitt över ledhuvudet ger god tillgång till olika osteotomier
 • Fixation ger säkrare stabilitet vilket underlättar rehabilitering
Chevronosteotomi: Caput jämnas till lateralt och v-formad osteotomi görs. Caput medialförskjuts och fixeras med K-tråd eller 2,0 mm skruv2
 • Osteotomin är stabil och knappast behöver fixeras. K-tråd eller 2,0 mm skruv är lämpligt om det känns osäkert
 • Belastning utan yttre fixation är tillåten
Snedosteotomi: Sågplanet vinklas i den riktning man vill förskjuta caput. Caput förskjuts alltså bort från clavusbildningen2
 • Osteotomin är tveksamt stabil och bör fixeras. Enklast sker det med en K-tråd i 3-4 veckor
 • Belastning utan yttre fixation är tillåten

Innehållsförteckning

1. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.