Scapulafraktur (Barn)

Synonymer
Skulderbladsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Scapula fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av scapula.

Epidemiologi

Väldigt sällsynt hos barn.

Skademekanism

Direkt våld: Corpus scapulae-fraktur uppkommer vid ett direkt, ofta högenergetiskt våld.
  • Associerade skador vid högenergitrauma kan då vara plexus brachialis-skada eller lungkontusion.
Indirekt våld: Slit- eller mejselfraktur genom främre hörnet av cavitas glenoidalis uppkommer i samband med axelluxation.

Patoanatomi

Frakturer kan uppstå i acromion, processus coracoideus, corpus scapulae samt corpus och cavitas glenoidalis.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och ovilja till rörelse av axeln.

Tecken

Inspektion: Svullnad.
Palpation: Lokal palpationsömhet

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: AP, lateral/scapula-Y. Begär sneda och tangentiella projektioner eftersom scapulafrakturer ibland är svåra påvisa på slätröntgen
Fynd: Kan påvisa fraktur
  • Ossifikationscentra kan förväxlas med frakturer
  • Jämför med den friska sidan vid tveksamhet

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Vid högenergitrauma initialt omhändertagande enligt ABCDE (ATLS) och APLS. 
  • Smärtlindring med slynga och analgetika.

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta frakturer men mindre dislokationer
Metod: Symtomatisk behandling med slynga/mitella
Utfall:
  • De flesta frakturer läker komplikationsfritt.
  • Större felställningar kan ge en felläkning som ger en impingement mot thoraxväggen.

Operativ Behandling

Indikation: Signifikanta dislokationer i anslutning till cavitas glenoidalis.
  • Vanligen ett främre fragment som ligger dislocerat, ibland kombinerat med en främre axelluxation.
Metod: Öppen reposition och stift- eller skruvfixation.
  • Snittföring: Främre deltopektoralt snitt.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.