Scaphoideumfraktur

Synonymer
Båtbensfraktur
Andra stavningar
Skafoideumfraktur
Latin/Grekiska
Fractura ossis scaphoidei
Engelska
Scaphoid fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Den vanligaste carpalbensfrakturen, står för 50-80 % av alla carpalbensskador
  • Förekommer särskilt hos yngre aktiva män såsom idrottare

 

Skademekanism

Indirekt trauma: Vanligaste mekanismen är fall mot utsträckt hand med ett indirekt våld mot dorsalflekterad, radialdevierad handled och intercarpal supination

Patoanatomi

  • Vanligen tvärgående och kan vara belägen i olika nivåer av os scaphoideum
  • Blodförsörjning från a.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Upper Extremity Fracture and Dislocations: Wrist.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.