Pisksnärtskada

Synonymer
Whiplashskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Distorsio/distensio partis cervicalis columnae vertebralis
Engelska
Whiplash injury

BAKGRUND

Definition

 • Pisksnärtsvåld innebär indirekt halsryggstrauma i flexions- och extensionsriktgning med en accelerations-decelerationsrörelse och många mjukdelsvävnader blir involverade (mjukdelsskador i halsryggen utan synliga röntgenförändringar)
 • Betäcknas numera som pisksnärtassocierade tillstånd eller whiplash associated disorders (WAD) och delas in i fyra grader beroende på bl.a. på om det finns neurologiska bortfall eller inte
 

Skademekanism

Pisksnärtskador i halsryggen uppkommer genom extensions-flexionsvåld

Patofysiologi

Fysiologiska förändringar sker både i perifera och centrala nervsystemet inkluderande perifer och central sensitisering

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Smärta:
  • Nackvärk: Molande nociceptiv smärta som börjar inom 1 dygn och ofta kommer ett inslag av brännande smärta som kan ha en utstrålande komponent tydande på tidig neurogen retning
  • Huvudvärk är vanligt, liksom smärtor i axlar och bröstrygg
 • Nackstelhet
 • I cirka 25 % av fallen tillstöter sömn-, minnes och koncentrationsstörningar samt tecken på stress
 

Tecken

Allmänt: Vanligast är objektiva undersökningsfynd utan rörelseinskränkning och palpationsömhet. Den klassiska triaden är rizopati/rotsmärta, sensibilitetsnedsättning och nedsatt motorik Rörelseomfång: Som ovan. Ofta förekommer smärtreaktion över viss gräns i rörelseomfånget (vanligen vid 65-80 % av det totala rörelseomfånget) Neurologi:
 • Ryggmärgssymtom kan även förekomma, i form av s.k. “långa bansymtom” med spasticitet och ökade reflexer i nedre extremiteten (med positiv/negativ Babinski-tecken)
 • Andra manifestationer är parestesier, smärtor från ansiktets trigeminusgren, ögonmuskelsymtom, balansstörning/yrsel eller vegetativa symtom med illamående, kräkningar och/eller flush
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. DT-halsrygg är en bättre undersökning. Var god se nedan för indikationer

Datortomografi (DT)

 • DT-halsrygg ska utföras i tidigt skede och då hos alla patienter med nacksmärta och muskuloskeletala fynd inklusive minskat nackrörelseomfång och palpationsömhet över proc. spinosi. DT är framför allt indicerat vid symtom på rot- eller ryggmärgspåverkan
 • Röntgen är inte nödvändigt akut om patienten är under 65 år och saknar neurologiska bortfall och andra undersökningsavvikelser
 

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Pisksnärtsliknande våld mot halsryggen utan neurologiska bortfall och utan instabilitet eller fraktur Metod:
 • Behandlas efter noggrann klinisk undersökning enbart med information, fysioterapi och analgetika. Inriktning på återgång till normal aktivitet så snart som möjligt (de flesta blir återställda). Dagliga huvud- och axelrörelser så långt smärta tillåter, avslappningsövningar och promenader
 • Halskrage: Tveksamt om halskrage ska användas. Eventuellt kan en halskrage användas akut i perioder för att lindra smärta och befrämja normal nackfunktion
 • Farmakologisk behandling: Eventuell läkemedelsbehandling skall vara starkt tidsbegränsad
Uppföljning:
 • Vid uttalade lokalsymtom där instabilitet inte säkert kan uteslutas rekommenderas en uppföljning med provokationsröntgen i flexion-extension, när smärtan så tillåter, vanligtvis efter cirka 10-14 dagar. Finns fraktur och/eller neurologiska bortfall efter pisksnärtsvåld beror handläggning på typen av skada
 • Vid kvarstående smärta efter 1 månad rekommenderas samordnad bedömning i primärvård eller remiss till smärtklinik
 

PROGNOS

Prognos

 • Prognosen är god efter pisknärtstkada med 90-95 % tillfrisknande
 • Varningssignaler för kvarstående problematik är hög smärtintensitet, objektiva skadefynd, rörelserädsla inklusive andra psykiska reaktioner
1. Yadla, S., Ratliff, J. and Harrop, J. (2007). Whiplash: diagnosis, treatment, and associated injuries. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1(1), pp.65-68.