Pes Planovalgus (Barn)

Synonymer
Plattfot
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Pes planus, pes planovalgus
Engelska
Flexible pes planus

BAKGRUND

Definition

En fot med en stor plantar kontaktyta mot golvet.1 Definieras som minskat längsgående valv, framfotsabduktion och bakfotsvalgus vid belastning.3,4
 • Denna översikt tar endast upp flexibel plattfot.

Epidemiologi

 • Tillståndet är ofta familjärt.1,2 
 • Vanligare hos överviktiga.1
 • Nästan alltid bilateralt.2
 • Oklar incidens hos barn.4
 • Kvarstående plattfothet finns hos cirka 15 % av den vuxna populationen.1

Patogenes

 • Ofta assocerat med milda rotationstillstånd i nedre extremiteter ofta föreligger ligamentär laxiditet.1,2
 • Cirka 25 % av patienterna med plattfot har en kontraktur av gastrocnemius-soleus-komplexet.3

Relevant Anatomi

Spädbarn är exteriört plattfotade, då en fettkudde fyller ut det längsgående valvet.1

Differentialdiagnos

Inkluderar tarsal coalitio, juvenil reumatoid artrit, CP, kongenital vertikal talus och os tibiale externum.3,4
 • Vid tarsal coalitio har patienten smärta över sinus tarsi.4
 • Vid kongenital vertikal talus ses gungfotsfenomen.4
 • Vid os tibiale externum har patienten fokal smärta över naviculare.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

I regel har patienten inga symtom.1 Vid symtomatisk plattfot förekommer smärta i mellanfoten eller pretibial smärta.2   

Tecken

Allmänt: För att utesluta t.ex. tarsal coalitio, juvenil reumatoid artrit och CP bör foten undersökas noga, inkluderande rörelseomfång i subtalära leder och reflexer.1 Undersök även om stram Achillessena föreligger.2
Inspektion:
 • Minskat längsgående valv (plattfot).1-4
  • Foten har ofta ett normalt utseende då den inte belastas. Foten är alltså platt bara när barnet står och inte vid gång eller när foten hänger över britsen.1,2
  • Vid belastning sjunker det längsgående valvet ner och hälen belastas i valgus.1
  • Då barnet står på tår återuppstår det normala längsgående valvet. Om det längsgående valvet inte återfår sin form då barnet står på tår kan det tyda på tarsal coalitio.2
  • Det längsgående valvet ses även då barnet dorsalflekterar stortån.3
 • Bakfotsvalgus.3,4
  • Valgus korrigeras till varus då barnet står på tår.1-4
  • Genu valgum (kobenthet) förstärker intrycket av valgusbelastning och plattfothet.1
 • Framfotsabduktion.3,4
 • Barnet kan ibland vid gång få en aktiv infothet (intoeing) för att förflytta fotens centrum under tyngdpunkten.1
Rörelse
 • Subtalära rörelseomfånget ska vara fullt och smärtfritt (vilket framgår av hälens rörelse från valgus till varus då patienten står på tår).3
pes planus

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal- och lateralbild av foten/fötterna. Röntgen av fotleden kan vara indicerad vid misstanke på fotledsvalgus. Bakfotsvalgus kan vara orsakat av fotledsvalgus (framför allt hos barn med myelodysplasi).3
Fynd
 • Frontalbild: Ingen täckning av caput tali.2
 • Lateralbild: Talus är plantarflekterad relativt till första metatarsalbenet (minskad Meary-vinkel).2,3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Ingen speciell behandling behövs vanligen.1 Icke-asymtomatiska patienter ska inte behandlas.3

Icke-operativ Behandling

Indikation: Smärta.1-4
Metod:
 • Snörskor (atletiska skor) med god läst och stabil hälkappa.1 
 • UCBL-hälortos är en rigid ortos som ger support åt fotvalvet och kontrollerar bakfoten (bakfotsvalgus).3,4 
 • Sträckningsövningar rekommenderas vid en samtidig Achillessenekontraktur.3
Utfall:
 • Snörskor (atletiska skor) ger symtomlindring.3
 • Skor med hård/rigid sula ger smärtlindring men ingen bestående korrektion.2
 • Hålfotsinlägg eller ortoser ger ingen bestående korrektion av fotens ställning eller fotvalvet.1-4
  • Inlägg är ineffektiva, dyra och ofta en tråkig upplevelse för barnet.1

Operativ Behandling

Förlängningsosteotomi av calcaneus:
 • Indikation: Extrema fall där icke-operativ behandling haft effekt och där det oftast föreligger ett underliggande neurologiskt tillstånd.1,4
 • Metod
  • Förlängning av calcaneus laterala kolumn (Evans): Med eller utan en cuneiformeosteotomi och peroneusseneförlängning.4 
  • Sliding calcaneusosteotomi: Korrigerar bakfotsvalgus.1
  • Sluten kilosteotomi (plantara basen) av cuneiforme mediale: Korrigerar supinationsdeformiten.4
 • Utfall: Förlängning av calcaneus laterala kolumn korrigerar deformiteten samtidigt som rörelse och tillväxt bevaras.2
Achillessene- eller gastrocnemiusfasciaeförlängning:
 • Indikation: Smärtsam flexibel plattfot med samtidig stram Achillessena där icke-operativ behandling inte gett effekt.4

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Inga speciella.

Prognos

Tillståndet försvinner successivt.1,3
1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Flexible Pes Planovalgus (Flexible Flatfoot). [Hämtat 191015].