Patellaluxation, Akut (Barn)

Synonymer
Akut traumatisk patellarluxation, knäledsurvridning
Andra stavningar
Patellarluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Patella dislocation

BAKGRUND

Definition

Akut traumatisk patellaluxation (förstagångs)

Epidemiologi

  • Akut traumatisk patellaluxation är ett relativt vanligt tillstånd
  • Vanligare hos flickor än hos pojkar, vilket troligen beror på att flickor är mera kobenta än pojkar och att de, i puberteten, har större ledlaxitet

Skademekanism

Direkttrauma: Kan uppkomma vid ett direkt slag mot patella
Indirekt trauma: Kraftig muskelkontraktion då knäleden är i ett flekterat och valgusbelastat läge,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser