Patellaluxation, Akut (Barn)

Synonymer
Akut traumatisk patellarluxation, knäledsurvridning
Andra stavningar
Patellarluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Patella dislocation

BAKGRUND

Definition

Akut traumatisk patellaluxation (förstagångs).

Epidemiologi

  • Akut traumatisk patellaluxation är ett relativt vanligt tillstånd.5,6
  • Vanligare hos flickor än hos pojkar, vilket troligen beror på att flickor är mera kobenta än pojkar och att de, i puberteten, har större ledlaxitet.

Skademekanism

Direkt trauma: Kan uppkomma vid ett direkt slag mot patella.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Jespersen E, Rexen CT, Franz C, Møller NC, Froberg K, Wedderkopp N. Musculoskeletal extremity injuries in a cohort of schoolchildren aged 6–12: A 2.5-year prospective study. Scan J Med Sci Sports 2015;25:281-8.
3. Askenberger M, Ekström W, Finnbogason T, Janarv P-M. Occult intra-articular knee injuries in children with hemarthrosis, Am J Sports Med 2014;42:1600-6.
4. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
5. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
6. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan