Överridande Tå, Kongenital (Barn)

Synonymer
Överlappande tå
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Overlapping toe

BAKGRUND

Definition

Kongenital deformitet där en tå överlappar/överrider en annan tå.1-3

Epidemiologi

 • Tillståndet är lika vanligt hos pojkar som hos flickor.3
 • Femte tån (lilltån) drabbas vanligen, där den överrider den fjärde tån.1-3
 • Ofta familjärt.2,3
 • Ofta bilateralt.2,3

Patomekanism och Patoanatomi

 • Uppstår p.g.a. en kontraktion av extensor digitorum longus.3
 • Femte tån (lilltån) drabbas vanligen, där den överrider den fjärde tån.1-3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan orsaka obehag från skor.1,3

Tecken

Inspektion:
 • Adduktion och lätt utåtrotation av tån. MTP-leden är extenderad.3
 • Nageln (nagelplattan) är mindre än hos kontralaterala tån.3

överridande tå
Överridande lilltå hos ett nyfött barn.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas initialt icke-operativt.1-3

Icke-operativ Behandling

Passiv sträckning och tvillingtejpning/tvillingförband:
 • Indikation: Provas initialt hos de flesta, framför allt vid besvär.1,3 

Operativ Behandling

Butler-procedur:
 • Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling där patienten fortfarande har symtom.2,3
 • Metod: Dubbelt racket-handtagsnitt med en dorsal kapsulotomi och tenotomi av extensor digitorum longus.2,3
McFarland-procedur:
 • Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling där patienten fortfarande har symtom.2,3
 • Metod: Operationen utförs hos spädbarn eller tidig ungdom. Man utför en syndaktylisation av fjärde och femte tån med en excision av basen av proximala falangen.3

PROGNOS

Prognos

Oftast förbättras deformiteten spontant med tiden.1
1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
3. Orthobullets.com. (2019). Overlapping Toe. [Hämtat 191019].