Osteokondral Skada, Talus

Synonymer
Osteochondral talusskada, Osteochondrosis dissecans tali, osteochondrosis Tali
Andra stavningar
Osteokondros, osteokondral
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteochondral lesion of the talus

BAKGRUND

Epidemiologi

Ostekondrala skador är faktiskt vanliga vid fotledsdistorsioner, speciellt vid något högre energivåld med stöt- eller skjuvskada såsom vid hopp eller löpning med stor hastighet, men upptäcks ofta inte förrän i senare skede, t.ex. vid röntgen i efterförloppet p.g.a. kvarstående smärtproblematik.

Skademekanism

Anterolaterala skador: Eversion och dorsiflexion av foten leder till att talus trycks mot laterala malleolen.
Posteromediala skador: Orsakas av inversion och plantarflexion.

Patoanatomi

 • De vanligaste skadelokalisationerna är anterolateralt eller posteromedialt.
 • Talus övre hörn kan ha drabbats av kompressionsskador, oftast det mediala, relativt centrala området på talusdomen
 • Kan vara från kompression (även stressfrakturliknande) av brosk och underliggande ben till ett avlöst dislocerat fragment, som kan bilda en fri kropp i leden
 • Brosket kan överleva p.g.a. diffusion men avaskulär nekros eller fri kropp kan utvecklas
 • En traumatisk osteokondral skada betraktas som en av flera möjligheter bakom osteochondrosis diseecans, vilken även kan förekomma utan känt trauma
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Belastningssmärta och rörelserelaterad smärta. Patienten kan få stelhet och låsningar (mekaniskt av fri kropp). Translatorisk smärta är ett konstant fynd.

Tecken

Inspektion: Ledsvullnad.
Palpation: Behöver inte vara någon särskild palpationsömhet.
Rörelse: Varierande smärta vid flexion-exension.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Kan påvisa skadan men kan dock missas.
Fynd: Osteokondral skada, fri kropp, cystbildning ses subkondralt.

Datortomografi (DT)

DT behövs ofta vid misstanke om skelettskada.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan påvisa broskskador bättre och är ett komplement. MRT kan även visa ödem i talus

Scintigrafi

Kan visa fokalt ökat upptag.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Vid acceptabelt frakturläge kan patienten slutbehandlas på akuten.
 • Övriga erhåller gipsskena och planeras for operativ behandling inom 1 vecka.
 
Acceptabla Frakturlägen
OTK1Odislocerade frakturer med diameter < 10 mm
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod:
 • Underbensgips eller ortos under 6 veckor med markeringsgång.
 • Lindrigare grader kan behandlas med impaktionsreduktion (minskad stöt/tryckbelastningar) under 6-12 veckor för att möjliggöra läkning av skadan.
 

Operativ Behandling

Indikation:
 • Misslyckad konservativ behandling.
 • Icke-acceptabelt läge (primärt dislocerad skada).
Metod:
 • Fraktur med diameter < 10 mm: Artroskopi med curettage av skadan och borrning (Pridie) av frakturbädden. Dislocerade fragment extraheras.
 • Fraktur med diameter > 10 mm: Reponeras om möjligt och stiftas fast med resorberbara stift.
  • Är reposition inte möjlig kan mikrofrakturering vara ett alternativ.
  • Brosktransplantation är ytterligare ett alternativ och då via artrotomi (och osteotomi för mediala malleolen).
Postoperativ behandling: Underbensgips/ortos i 6 veckor med markeringsgång.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.