Metatarsus Adductus (Barn)

Synonymer
MTA, framfotsadduktion
Andra stavningar
Metatarsus adduktus
Latin/Grekiska
Engelska
Metatarsus adductus

BAKGRUND

Definition

Adduktion/medial deviation av framfoten (vid TMT-lederna) med normal ortientering av bakfoten

Epidemiologi

Incidens:

 • Vanligaste kongenitala fotdeformiteten hos spädbarn
 • Ses vanligen under första levnadsåret
 • Förekommer hos ungefär 1/1000 nyfödda
 • Lika vanligt hos pojkar som hos flickor
 • Bilateralt i cirka 50 % av fallen

Ökad incidens ses hos:

 • Sen graviditet
 • Första graviditeterna
 • Dubbla graviditeter
 • Oligohydramnios

Associerade tillstånd:

 • Höfledsdysplasi (10-20 % av fallen)
 • Torticollis

Etiologi

Uppkommer troligtvis till följd av negativ intrauterin miljö ("förpackningsstörning") orsakat av fostrets intrauterina position

Patoanatomi

Metatarsus adductus kan vara mjuk eller rigid

Klassifikation

Bleck-klassifikation (1983): Delar in tillståndet med hjälp av hälbisektrislinjen

Bleck-klassifikation
Normal Hälbisektrislinjen går igenom 2 och 3 interdigitalutrymmet (interstitiet)
Mild Hälbisektrislinjen går igenom 3 tån
Måttlig Hälbisektrislinjen går igenom 3 och 4 interstitiet
Grav Hälbisektrislinjen går igenom 4 och 5 interstitiet

Berg-klassifikation:

Berg-klassifikation
Enkel MTA MTA
Komplex MTA MTA,
 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser