Metatarsale 5-basfraktur

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
5th Metatarsal base fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Relativt vanliga skador

Skademekanism

Zon A-fraktur: Kan komma efter supinations- och plantarflexionstrauma – inversion av bakfoten Zon B-fraktur: Uppkommer efter adduktion av framfoten Zon C-fraktur: Uppkommer efter repetitiv mikrotrauma/överanvändning (stressfraktur) – marschfraktur

Patoanatomi

Zon A-fraktur: Avulsionsfraktur/slit- eller avsträngningsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5 p.g.a. peroneus brevis-senans infästning. Kan uppkomma efter supinations- och plantarflexionstrauma. Kallas pseudo-Jones-fraktur Zon B-fraktur: Tvär- eller snedfraktur i metafys-diafysävergången. Kallas (äkta) Jones-fraktur. Har 40-50 % risk för icke-läkning Zon C-fraktur: Proximal diafysär stressfraktur/utmattningsfraktur

Klassifikation

Kan delas i 3 zoner (A-C)
Klassifikation av Metatarsale 5-basfraktur
Zon A Avulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5. Kallas även pseudo-Jones-fraktur Klicka för större bild:
Zon B Tvärfraktur på basen av MT-5-diafysen (Jones-fraktur)
Zon C Diafysär stressfraktur
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Zon A-fraktur.
Allmänt: Påvisar vanligen zon A- och B-frakturer
 • Zon C-fraktur: Syns ibland inte på vanlig röntgen om den tas kort tid efter symtomdebut (cirka 1 vecka), varför röntgen då får tas om efter 1 vecka eller så görs MRT eller scintigrafi
 • Avulsionsskador på basen av MT-5 kan ibland förväxlas med sesamben
 • Tuberositasfragmentet kan ibland disloceras någon cm p.g.a. traktion i peroneus brevissenan
 

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Zon A-fraktur (avulsionsskada på tuberositas MT-5):
 • Kan patienten avlasta fullständigt kan frakturen behandlas enbart med stödförband (elastisk bandagering), vida skodon och eventuellt avlastning med kryckor, högläge alldeles initialt
 • Annars underbensgips med full belastning, i 2-4 (4-5) veckor
Zon B-fraktur (Jones-fraktur):
 • Indikation: Acceptabelt frakturläge
 • Metod:
  • Gips utan belastning i 4 veckor därefter belastning i ortos 2-4 veckor eller
  • Underbensgips med markeringsbelastning under 6 veckor
Zon C-fraktur:
 • Marschfrakturer behandlas med stabil sko, gärna med ordentlig hälkappa och fotinlägg och anpassad belastning 4-6 veckor eller
 • Fotgips eller underbensgips med tillåten belastning  i 4-6 veckor
 
Acceptabla Frakturlägen
Avulsionsskada av tuberositas MT-5-basen
 • Intraartikulärt fragment med > 30 % ledyteinvolvering eller ett ledytetrappsteg (step-off) > 2 mm bör inte accepteras (finns då ökad risk för artros)2 eller
 • Intraartikulärt/extraartikulärt fragment med > 6-8 mm (upp till 10 mm i vissa fall) diastas/dislokation (framför allt med rotation) accepteras inte
Basal fraktur på MT 5-diafysen (Jones-fraktur)
 • Ofta diskussionsfall avseende eventuell kirurgi p.g.a. bristfällig läkningspotential
 • Dislokation < 2 mm
Stressfraktur Behandlas konservativt
 

Operativ Behandling

Zon B-fraktur (Jones-fraktur):
 • Indikation:
  • Icke-acceptabelt frakturläge
  • Yngre aktiva individer kan osteosyntes övervägas
 • Metod: Operation med stift eller skruvfixation med intramedullär AO-skruv/malleolarskruv eller kanylerad skruv (e.g. Asnis) eventuellt kombinerad med bentransplantation

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Anderson, R. B., Coughlin, M. J., & Saltzman, C. L. (2014). Mann’s Surgery of the Foot and Ankle, 9th Edition. Saunders.