Metatarsale 5-basfraktur (Barn)

Synonymer
Basal metatarsale 5-fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fracture of the base of the fifth metatarsal

BAKGRUND

Epidemiologi

Hos barn utgör basen av metatarsale 5 av en traktionsapofys. Avulsion av denna apofys är inte helt ovanlig

Relevant Anatomi

Apofysen framträder vid 8-10 års ålder hos flickor och 8-12 års ålder hos pojker och fusionerar med resten av metatarsale 5 vid 13-14 års ålder (2-4 år efter framträdandet)

Patoanatomi

De basala metatarsale 5-frakturerna kan delas in i tre zoner:
 • Zon A-fraktur (pseudo jones-fraktur): Avulsionsfraktur/traktionsfraktur, där peroneus brevis-senan eller av plantaraponeurosens laterala omfång sliter loss fragmentet
 • Zon B-fraktur (Jones-fraktur): Ses huvudsakligen hos tonåringar och uppkommer ofta i samband med idrottsutövning
 • Zon C-fraktur: Vanligen stressfrakturer. Ses hos idrottsutövare men även hos patienter med en kvarstående framfotsfelställning efter e.g. PEVA, där belastningen på laterala fotranden är ökad

Klassifikation

Kan delas i 3 zoner (A-C)

Klassifikation av Metatarsale 5-basfraktur
Zon AAvulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5. Kallas även pseudo-Jones-frakturKlicka för större bild:
Zon BTvärfraktur på basen av MT-5-diafysen (Jones-fraktur)
Zon CDiafysär stressfraktur

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Benets proximala apofys kan misstolkas som en fraktur. Man urskiljer en frakturlinje från en apofyslinje då apofyslinjen är belägen lateralt om tuberositas ossis metatarsi 5 och förlöper longitudinellt (i benets längsriktning), medan frakturlinjen förlöper transversellt/tvärgående och då ofta genom leden
 • Os vesalianum är ett extraben proximalt om tuberositas

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Högläge och kompressionsförband
 • Definitiv handläggning enligt nedan

Acceptabla Frakturläge
Vårdprogram från ALB2< 3 mm diastas

Icke-operativ Behandling

Zon A-fraktur (avulsionsfraktur av tuberositas ossis metatarsi 5):
 • Indikation: Acceptabelt frakturläge
 • Metod: Underbensgips (gipsstövel) då peroneus brevis avaktiveras av underbensgips jämfört med e.g. fotgips. Full belastning i gips. Total gipstid är 3-4 veckor men ibland (sällan) upp till 6 veckor 
  • Alternativt avlastning, elastisk binda, skor med stabil sula etc
 • Uppföljning:
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden. Vid ömhet över frakturområdet tas en röntgen
  • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning
Zon B-fraktur (Jones-fraktur):
 • Indikation: Acceptabelt frakturläge
 • Metod: Avlastning och underbensgips i 3-6 veckor
 • Uppföljning:
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden. Vid ömhet över frakturområdet tas en röntgen
  • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning
Zon C-fraktur (stressfraktur):
 • Behandlas med stabil sko, gärna med ordentlig hälkappa och fotinlägg och anpassad belastning 4-6 veckor eller
 • Fotgips eller underbensgips med tillåten belastning  i 4-6 veckor 

Operativ Behandling

Zon A-fraktur (avulsionsfraktur av basis ossis metatarsi 5):
 • Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge. Behandlas oftast initialt konservativt och operation kan övervägas vid kvarvarande symtom efter 3 månader
 • Metod: Öppen reposition och skruvfixation (e.g. Asnisskruv) alternativt stiftning
 • Postoperativ behandling: Underbensgips (gipsstövel) under 3 veckor. Barnet får belasta i gips
 • Uppföljning:
  • Röntgenkontroll efter 7-9 dagar
  • Röntgenkontroll i samband med avgipsning efter 3 veckor då även eventuella stift dras
   • Röntgen tas även vid skruvfixation inför borttagande av skruv efter 6-9 månader
  • Barnet bör undvika risker 8 veckor från traumat
Zon-B-fraktur (Jones-fraktur)
 • Indikation:
  • Icke-acceptabelt frakturläge
  • Långdraget läkningsförlopp (> 3 månader)
  • Patienter med krav på att snabbt kunna återvända till idrott
 • Metod: Öppen reposition och skruvfixation (e.g. Asnisskruv)
 • Postoperativ behandling: Underbensgips (gipsstövel) under 3 veckor. Barnet får belasta i gips
 • Uppföljning:
  • Röntgenkontroll efter 7-9 dagar
  • Röntgenkontroll i samband med avgipsning efter 3 veckor
   • Röntgen tas även vid skruvfixation inför borttagande av skruv efter 6-9 månader
  • Barnet bör undvika risker 8 veckor från traumat
1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.