Medoff Sliding Plate (Swemac)

Synonymer
Osteosyntes av höftfraktur med platta och glidspik, Medoff glidplatta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteosynthesis with Medoff plate system

BAKGRUND

Översikt

Denna översikt tar upp för Medoff-platta (Swemac).
 • Indikation
  • Vuxna: Detta kan skilja sig från klinik.
   • Instabila trokantära höftfrakturer.
   • Subtrokantära höftfrakturer.
   • Kombinerade trokantära och subtrokantära höftfrakturer.
   • Trochantära och subtrochantära icke-läkta frakturer.

Principer

Medoff-plattan:
 • Består av anatomiskt formade kompressionsslider och tubförsedda sidoplattor som är tillverkade av implanterbart rostfritt stål.
 • Medoff Sliding Plate (4 och 6 hål) och Medoff Locking Plate (4 hål, 2 hål är vinkelstabila) vilka är tillgängliga i olika vinklingar.
 • Både Medoff Sliding Plate och Medoff Locking Plate medger placering av en Swemac Lag Screw eller Hansson Twin Hook för fixering i collum.
 • Medoff Sliding Plate-systemet medger axiell kompression över frakturstället.
 • Vid användning av låsskruven kommer den att förhindra glidning mellan glidskruven och kompressionssliden.
Kompatibilitet:
 • Patienten kan genomgå MRT-undersökning. Bildartefakter kan uppstå.
 • Medoff Sliding Plate-systemet kan användas i kombination med en Swemac Lag Screw eller en Hansson Twin Hook.
 • Medoff Sliding Plate och Medoff Locking Plate kan användas i kombination med en Swemac Lateral Support Plate.
 • Medoff Locking Plate kan endast användas i kombination med vinkelstabila cortikalskruvar från Swemac.

Länkar

Materialet är hämtat från Swemacs hemsida, för att ta del av broschyren se länken nedan: 

Studier

Det finns jämförande studier för pertrochantär femurfraktur och subtrochantär femurfraktur med behandling av antingen Medoff-platta eller Gamma-spik och man fann ingen skillnad i utfall.2 

OSTEOSYNTES

Förberedelse

 • Antibiotika preoperativt skiljer sig åt från klinik.
 • Ta på dig röntgenskydd.
 • Patienten ska vara på sträckbord.
 • Reponera under genomlysning innan steriltvätt.

Reposition

Repositionen bör ske så fort det går:
 • Frakturrepositionmanöver:
  • Räcker vanligen med traktion och inåtrotation, mellan 15-60°. 
 • Riktlinjer för acceptabel reposition:
  • Frontal: Neutralläge eller lätt valgus i frontalprojektion. Varusfelställning accepteras inte.
  • Sida: Vinkelfelställningen bör vara < 20°. Fragmentdislokation bör vara < 4 mm.

Operationsteknik

God skruvposition
 • Viktiga tekniska aspekter av skruvinsättningen är:
  • Placering inom 1 cm från subkondrala benet för att ge säker fixering.
  • Central position in i caput femoris (spets-apex-distans [TAD]) – man måste få korrekt collum-skaftrelation.
   • Gäller framför allt vid användning Twin Hook då krokarna/vingarna kan penetrera caput om spiken inte sitter centralt.
 • Spets-apex-distans (tip-apex distance [TAD]): Kan användas för att bestämma glidskruvspositionen inom caput femoris. Mätningen (i millimeter) är summan av avstånden från spetsen av glidskruven till apex av caput femoris på både AP- och lateral-projektionerna (2 vinkelräta projektioner) efter kontroll för radiografisk förstoring. Detta betyder alltså TAD = A + B. Summan bör vara < 25 mm för att minska risken för att skruven skär ut (cut out). Ett TAD på > 25 mm är associerat med ökad risk för utskärning.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
Spets-apex-distans (tip-apex distance [TAD])

Teknik
Se bildspelet nedan. Använd pilnavigationen eller dra bilderna höger/vänster för navigation.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

Postoperativ Behandling

Mobilisering och belastning: Fri mobilisering och belastning (patienten får normalt belasta det opererade benet dagen efter operationen).
Prover: Hb och elektrolyter bör kontrolleras dagen efter operationen.
Trombosprofylax: E.g. Fragmin 5000 E s.c. (7500 E om patienten väger > 100 kg) som ges i 4 veckor, eller enligt klinikens riktlinjer.
Sår/förband: Förband över operationssår bör inte röras på 2 dagar, om det inte blött igenom. Daglig kontroll av hudkostym och aktiv avlastning av sköra områden bör utföras för undvikande av trycksår.
Postoperativ röntgen: Det räcker vanligen med de bilder som tas under operation.
Uppföljning/återbesök
 • Sutur/agrafftagning 2-3 veckor postoperativt, vanligen hos DSK.
 • Vanligen behövs ingen röntgenkontroll eller återbesök till läkare om det inte något speciellt.
 • Om patienten är äldre och ådragit sig fraktur genom lågenergivåld tas ställningstagande till utredning och behandling av osteoporos.
 • Remiss ska utfördas till fysioterapeut för träning av muskelstyrka, balans och koordination.

EXTRAKTION

Extraktionsteknik

Se bildspelet nedan. Använd pilnavigationen eller dra bilderna höger/vänster för navigation.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

Innehållsförteckning

1. Medoff Sliding Plate – Swemac (http://www.swemac.com/implants/international-customers/hip/medoff-sliding-plate)
2. Miedel R1, Ponzer S, Törnkvist H, Söderqvist A, Tidermark J. The standard Gamma nail or the Medoff sliding plate for unstable trochanteric and subtrochanteric fractures. A randomised, controlled trial. J Bone Joint Surg Br. 2005 Jan;87(1):68-75.