MCP-ledluxation, MCP-1

Synonymer
MP-ledsluxatio
Andra stavningar
MCP-ledsluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Översikten kommer att enbart att ta upp dorsal dislokation

Epidemiologi

De flesta luxationer är dorsala men volara luxationer förekommer och kan vara irreponibla

Skademekanism

Dorsal dislokation: Hyperextensionsvåld mot tumänden. Resultatet blir ett skadekomplex som kan vara mer eller mindre omfattande på volarsidan av MCP-leden och som också kan vara förenad med ruptur av fastet till flexor pollucis brevis (FPB).

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser