Kompartmentsyndrom, Översikt

Synonymer
Muskellogesyndrom, muskelkompressionssyndrom 
Andra stavningar
Compartmentsyndrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Compartment syndrom

BAKGRUND

Definition

 • Tryckökning inom slutna fascierum (muskelloger, osseofasciala kompartment) som ökar till en nivå som minskar blodperfusionen och leder till efterföljande ischemi
 • En volymökning vid blödning och/eller ödembildning åstadkommer ökat intramuskulärt tryck med minskad arteriovenös tryckskillnad och minskad mikrocirkulation

Etiologi

 • Frakturer, kontusioner, långvarigt tryck vid intoxikationstillstånd och ibland efter kärkirurgi
 • Åtsittande förband eller cirkulärgips kan förvärra tillståndet
 • Ödem och venös stas försämrar ytterligare tillståndet i en ond cirkel

Riskfaktorer för Kompartmentsyndrom (KS)2
Skador med hög risk Skador med måttlig risk Patienter med hög risk
 • Tibiaskaftfraktur
 • Radius- och / eller ulnaskaftfraktur
 • Distal radiusfraktur
 • Krosskada
 • Femurfraktur
 • Tibiaplatåfraktur
 • Hand- och fotfraktur
 • Pilonfraktur
 • Muskulära unga män
 • Individer 14-35 års ålder (speciellt tonåringar)
 • Sportskador
 • Associerade kärlskador
 • Massiv transfusion/vätsketillförsel
 • Oförklarligt hög CK-nivå

Patofysiologi

Redan efter 4-5 timmar kan muskulatur och nervvävnad få irreversibla skador och nekrotiseras

Anatomi

Underarmen: Har ur praktisk synpunkt 3 loger,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser