Humeruskondylfraktur, Ulnar (Barn)

Synonymer
Medial humeruskondylfraktur
Andra stavningar
Humeruscondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Medial condylar physeal fracture, medial condyle fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Extremt ovanligt tillstånd som en isolerad skada
  • Uppkommer vanligen i tonåren när fysen börjar slutas

Patoanatomi

  • Kan vara en mejsel- eller avslitningsfraktur
  • Fragmentet är ursprunget för den långa flexormuskulaturen och kan roteras 90° framåt och ulnart

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur. Förväxlas ofta med ulnar epikondylfraktur

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Odislocerade, stabila frakturer behandlas med gips i 3-4 veckor
  • Instabila, dislocerade frakturer reponeras öppet och intern fixeras. Därefter gips i 3-4 veckor
  • Om frakturen upptäcks efter 3-4 veckor rekommenderas inte operation p.g.a. stor risk för avaskulär nekros

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Cubitus valgus: Uppstår p.g.a. stimulation till tillväxt med en överväxt av mediala kondylen. Leder sällan till funktionella besvär. Risken för tillväxtstörning är dock relativt liten
1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.