Humerusfraktur, Suprakondylär (Barn)

Synonymer
Suprakondylär humerusfraktur
Andra stavningar
Supracondylär humerusfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Supracondylar humerus fracture

BAKGRUND

Definition

Distal humerusfraktur hos barn som kan ge akuta komplikationer i form av störning av nervfunktion och blodcirkulation

Epidemiologi

  • Vanligaste armbågsfrakturen hos barn (50-60%) men mycket sällsynt hos vuxna
  • Topp mellan 5-6 år och 8-9 år. Mindre vanligt > 10 års ålder, då i stället armbågsluxationer blir vanligare
  • Vanligast hos pojkar
  • Nästan dubbelt så frekvent på vänster som på höger sida
  • Vid tvärfraktur under 4-5 års ålder ska man misstänka barnmisshandel

Skademekanism

Indirekt: Sker vid fall på utsträckt arm som hyperextensionstrauma (95 %) med skaftfragtmentet framför armbågsleden

  • Denna mekanism leder till extensionsfraktur

Direkt: Sker i sällsynta fall direkt på flekterad armbåge med skaftfragmentet bakåt

  • Denna mekanism leder till flexionsfraktur

Klassifikation och Patoanatomi

Extensionsfraktur: Dominerade typen (>

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Wilkins KE. Fractures and Dislocations of the Elbow Region. In: Rockwood CA, Wilkins KE, King R, editors. Fractures in Children. Lippincott: PA; 1984. pp. 363–575.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.