Humerusfraktur, Suprakondylär (Barn)

Synonymer
Suprakondylär humerusfraktur
Andra stavningar
Supracondylär humerusfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Supracondylar humerus fracture

BAKGRUND

Definition

Distal humerusfraktur hos barn som kan ge akuta komplikationer i form av störning av nervfunktion och blodcirkulation

Epidemiologi

  • Vanligaste armbågsfrakturen hos barn (50-60%) men mycket sällsynt hos vuxna
  • Topp mellan 5-6 år och 8-9 år. Mindre vanligt > 10 års ålder, då i stället armbågsluxationer blir vanligare
  • Vanligast hos pojkar
  • Nästan dubbelt så frekvent på vänster som på höger sida
  • Vid tvärfraktur under 4-5 års ålder ska man misstänka barnmisshandel

Skademekanism

Indirekt: Sker vid fall på utsträckt arm som hyperextensionstrauma (95 %) med skaftfragtmentet framför armbågsleden

  • Denna mekanism leder till extensionsfraktur

Direkt: Sker i sällsynta fall direkt på flekterad armbåge med skaftfragmentet bakåt

  • Denna mekanism leder till flexionsfraktur

Klassifikation och Patoanatomi

Extensionsfraktur: Dominerade typen (>

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser