Humerusfraktur, Proximal

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av proximala humerus, vilket inkludarar tuberculum majus, tuberculum minus, collum chirurgium och collum anatomicum.

Epidemiologi

  • Proximal humerusfraktur står för 4-6 % av alla frakturer1-4 och är den vanligaste formen av humerusfraktur (45 %)1.
  • Vanligare hos äldre individer, i åldern 60-80 år,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2019). “Clavicle Fractures.” Handbook of fractures. 6th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Orthobullets.com. (2016). Proximal Humerus Fractures – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 16 december 2016].
3. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.