Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura humeri extremitatis proximalis
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

 • Allmänt
  • Förekommer oftast hos äldre barn, oftast 8-14 års ålder
  • Skador på proximala humerus är relativt vanliga från ungefär 4 års ålder
  • Frakturmönster som förekommer hos vuxna förekommer inte före fysslutning
  • En tredjedel av fallen utgörs av Salter-Harris typ 1 och 2 medan två tredjedelar utgörs av subcapitulära frakturer
 • Fyseolys (fys-epifysfraktur) av caput humeri:
  • Förekommer vanligen från cirka 12 års ålder
  • Den enda fraktur i barnaåldern (12-15 år) som är vanligare hos flickor än pojkar (p.g.a.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Pediatric Shoulder: Proximal Humerus Fracture.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.