Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Proximal överarmsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura humeri extremitatis proximalis
Engelska
Proximal humerus fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

 • Allmänt
  • Förekommer oftast hos äldre barn, oftast 8-14 års ålder
  • Skador på proximala humerus är relativt vanliga från ungefär 4 års ålder
  • Frakturmönster som förekommer hos vuxna förekommer inte före fysslutning
  • En tredjedel av fallen utgörs av Salter-Harris typ 1 och 2 medan två tredjedelar utgörs av subcapitulära frakturer
 • Fyseolys (fys-epifysfraktur) av caput humeri:
  • Förekommer vanligen från cirka 12 års ålder
  • Den enda fraktur i barnaåldern (12-15 år) som är vanligare hos flickor än pojkar (p.g.a.
 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser