Humerusfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysär överarmsfraktur, humerusskaftfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura diaphyseos humeri
Engelska
Humeral shaft fracture, humerus diaphyseal fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Relativt ovanlig frakur hos barn
  • Det finns en bimodal fördelning av frakturerna där majoriteten förekommer < 3 år eller > 12 år
  • Förekommer i alla åldersgrupper inklusive nyfödda (som förlossningsfraktur)
  • N. radialis-skador förekommer i samband med humerusdiafysfrakturer men dessa är inte vanliga hos barn

Skademekanism

Nyfödda/förlossningstrauma: Hyperextension eller rotationsvåld under partus
Äldre barn: Vanligen direkttrauma (högenergi)

  • Påklädningstrauma,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. 1st ed. [Lund]: Studentlitteratur.
3. POSNA, The Core Curriculim. Fractures of the humeral shaft
4. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.