Höftfraktur, Översikt

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura colli femoris, fractura pertrochanterica femoris, fractura subtrochanterica femoris
Engelska
Hip fracture

BAKGRUND

Definition

En höftfraktur innebär en fraktur av proximala femur, nära höftleden. Kan delas in i intra- respektive extrakapsulära frakturer (se indelning nedan). Var god se även de enskilda faktaöversikterna

Anatomisk Indelning

Intrakapsulär höftfraktur (drygt 50 %): Frakturerna är lokaliserade inom gränsen för kapseln

  • Cervikal femurfraktur: Är vanligast.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Läkartidningen. 2017;114:EDHE
2. Rikshöft, Årsrapport 2016. Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter. rikshoft.se
3. Shiga T, Wajima Z, Ohe Y.Is operative delay associated with increased mortality of hip fracture
patients? Systematic review, meta-analysis, and meta-regression.Can J Anaesth. 2008
Mar;55(3):146-54PMID: 18310624