Hamato-metacarpale-frakturluxation

Synonymer
Hamato-metacarpal frakturluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Hamate-metacarpal fracture dislocation

BAKGRUND

Skademekanism

Skadan uppstår genom axiellt våld mot en knuten hand

Patoanatomi

  • Skadan är av intraartikulär karaktär som engagerar basen av metacarpale 4-5 då CMC 4-5 bildar ett gemensamt ledkomplex
  • Uppstår en dorsal luxation/fraktur och eventuellt dorsala fragment avlösta från hamatum

 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur men svårt att kartlägga med vanlig röntgen

Datortomografi (DT)

Kompletterande DT rekommenderas för kartläggning

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Sätt en dorsal eller volar gipsskena från fingrar över handled med handen i funktionsställning
  • Kirurgisk åtgärd är oftast nödvändig.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.