Hallux Valgus

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hallux valgus
Engelska
Hallux valgus

BAKGRUND

Definition

Fotfelställning med breddökad framfot och vinklad stortå.

Epidemiologi

Hallux valgus är vanligare hos kvinnor än hos män. Kvinnor har ofta dessutom större besvär än män.1

Etiologi

Orsaken är okänd. Sannolikt har ärftlighet, överrörlighet av första metatarsalbenet och frekvent användning av smala och spetsiga skor betydelse.1

Patoanatomi

Första metatarsalbenet vinklas medialt, samtidigt som kraftiga ledband och muskulatur på lateralsidan tvingar stortån att vinklas lateralt.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever oftast smärta, vilket är det huvudsakliga symtomet. Det är inte felställningen som gör ont, utan skorna håller emot och när skon trycker mot caput metatarsale 1 får patienten ont. Felställningen leder ofta till en stor utbuktning av skon medialt. Många patienter har också svårt att hitta passande skor.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Diagnosen är klinisk. Slätröntgen är indicerad för att kartlägga felställningen och mäta vinklarna.

Slätröntgen

Slätröntgen visar felställningen och tillåter mätning av vinklarna.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primär behandling är icke-operativ.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling. Rekommenderat vid mindre felställning.1
Metod: Skor med bred och hög framfot. Inlägg som främre pelott eller tåspridare kan minska besvären.1

Operativ Behandling

Indikation: Dagliga besvär där icke-operativ behandling inte gett effekt. Observera att indikationen för operation baseras mer på patientens besvär än av deformitetens storlek.1
Metod: Det finns många olika operationsmetoder. Valet av metod beror på deformitetens svårighetsgrad och röntgenfynd. De vanligaste ingreppen kan delas in i distala-, skaft- och proximala osteotomier på metatarsale 1. Alla typerna har som målsättning att återställa första metatarsalbenets och stortåns normala vinklar. Ju mer proximalt ingreppet sker, desto mer kan metatarsalbenets vinkel korrigeras. Osteotomi av metatarsale 1 ger upphov till en smalare fot, men korrigerar inte stortåns snedställning. Detta åstadkoms genom mjukdelsingrepp av tån och/eller genom en medial kilosteotomi på stortåns grundfalang (Akin-osteotomi).1
  • Cheilektomi (osteofytavmejsling): Innebär avsågning av exostosen på första metatarsalbenets ledhuvud, vilket medför minskad fotbredd, men korrigerar inte stortåns snedställning.1 Eftersom risken för recidiv är stor utförs ingreppet numera endast i undantagsfall.1 
  • Chevron-osteotomi (V-formad osteotomi): Detta är en av de mest använda metoderna. Chevron betyder “V”. Detta är en distal osteotomi formad som bokstaven V på os metatarsale 1 där V-formen gör osteotomln mycket stabil. Oftast stabiliseras osteotomin med skruvfixation. Ibland kompletteras detta ingrepp med en Akin-osteotomi för att också räta upp stortån.1
Postoperativ behandling: Stabilitet i osteotomin avgör om foten behöver gipsas efter operationen. Helst bör gips undvikas för att snarast kunna påbörja rörelseträning och minska risken för stelhet.1

PROGNOS

Prognos

Patienten blir i regel besvärsfri efter operationen och kan använda vanliga skor. Korrigeringen med en läkt osteotomi är bestående. Mjukdelsingrepp på stortån kan med tiden ge efter så tån snedställs på nytt.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan