Fysiolys, Distala Radius (Barn)

Synonymer
Distal radiusfyseolys, distal epifysavlösning
Andra stavningar
Fyseolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physeal injury in distal radius, epiphysiolysis of distal radius

BAKGRUND

Epidemiologi

Fyseolyserna i distala radius blir vanligare ju äldre barnen blir. Ju yngre barnen är, desto mer tenderar radius- (och ulna-) frakturer att lokaliseras mera proximalt

Skademekanism

Indirekt trauma: Fall på utsträckt hand. Hos barn uppstår då ofta en distal epifysavlösning av Salter-Harris typ 2 med dorsal dislokation av det distala fragmentet

Patoanatomi

  • Vanligen av Salter-Harris typ 1 eller 2.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.