Frakturläkningstider

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Allmänt

 • Frakturer har olika långa läkningstider beroende på ben och lokalisation
 • Frakturer läker vanligen fortare hos barn än hos och fortare ju yngre barnet är
  • Fysfrakturer läker på 1/2 eller 2/3 av tiden det tar för metafysfrakturer
 • Diafysfrakturer läker på längre tid än metafysfrakturer
 • Spiralformade frakturer läker fortare än sneda frakturer
 • Sneda frakturer läker fortare än tvärfrakturer
 • Komminuta frakturer tar längre tid än enkla och mindre komplexa frakturer
 • Öppna frakturer tar längre tid än slutna frakturer
 • Lågenergetiska frakturer läker fortare än högenergetiska frakturer
 • En klinisk läkning kommer före röntgenologisk läkning

Frakturläkning

Klinisk läkning:

 • Patienten har ingen smärta och ingen smärta vid belasning (vid femur- och underbensfrakturer)
 • Vid undersökning noteras ingen palationsömhet och ingen rörlighet (bryttest)
 • Barn kommer att använda armen eller benet när det är läkt

Röntgenologisk läkning

 • Vid relativ stabilitet noters rikligt med callusbildning och utfyllnad av frakturlinjen
 • Vid abosolut stabilitet är det svårare att se någon större skillnad förutom utfyllnad av frakturlinjen

Genomsnittliga Frakturläkningstider Hos Vuxna
Ben/del Veckor
Clavikel 6-8
Scapula 6-8
Humerus,
 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser