Förkortningar


S


  • SRPS – Sluten reponering och perkutan stiftning

Ö


  • ÖRIF – Öppen reponering och intern fixation