Fingertoppsamputation

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fingertip amputations

BAKGRUND

Definition

Amputation av fingertoppen.

Skademekanism

Fingertoppsskador orsakas ofta av maskiner.1

Klassifikation

Fingertoppsamputationer kan generellt delas upp i:1
 • Tvär traumatisk fingertoppsamputation.
 • Sned traumatisk fingertoppsamputationer med dorsal defekt.
 • Sned traumatisk fingertoppsamputationer med volar defekt.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och en blödande fingertopp. 

Tecken

Inspektion: Amputation av fingertopp med eller utan skada på nageln.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan vara indicerat för dokumentation samt för att kartlägga skadan och omfattningen av distala falangen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

De flesta av dessa skador åtgärdas operativt och de kan åtgärdas på akuten i fingerbasanestesi. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Liten defekt där det inte finns något ben i dagen.
Metod: Salvkompress och koksaltförband. Omläggning efter 5-7 dagar på ortopedmottagningen eller vårdcentralen.

Operativ Behandling

Indikation: Traumatiska fingertoppsamputationer med ben i dagen.1
Metod: Sårrevision i fingerbasanestesi.1 Vid amputationsskador i tummen bör man alltid försöka behålla tummens längd. Längden är av mindre betydelse vid övriga fingeramputationer.1
Utfall: Åtgärden ger oftast acceptabel mjukdelstäckning där känseln blir bättre och köldkänsligheten mindre än om man använder hudtransplantat.1

Operationsmetod

Tvär traumatisk fingertoppsamputation
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Korta av benet med en gougetång till mjukdelsnivå. Ben lämnas i nivå med sårytan och omkringliggande hud tillåts växa in över den råa sårytan.1
  • Kvarvarande nagelmatrix måste alltid avlägsnas vid kortning av ytterfalang.
 • Salvkompress och koksaltförband. Omläggning efter 5-7 dagar. Läkningstiden är cirka 3-4 veckor.

Sned traumatisk fingertoppsamputationer med dorsal defekt
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Korta av benet med en gougetång till mjukdelsnivå och använd den volara hudlambån för att täcka defekten, genom att sy upp volar hud. Digitalnerverna ska dras distalt och avskäras skarpt för att förhindra uppkomsten av besvärande amputationsneurom på fingertoppen.
  • Kvarvarande nagelmatrix måste alltid avlägsnas vid kortning av ytterfalang.
 • Salvkompress och koksaltförband. Omläggning efter 5-7 dagar.

Sned traumatisk fingertoppsamputationer med volar defekt
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Defekten behandlas vanligen endast med salvkompress och koksaltförband.
 • En korsad fingerlambå kan vara en lämplig behandling.

Amputation längre proximalt på ett finger
 • Behandlingsprincipen är densamma som vid sneda traumatiska fingertoppsamputationer med dorsal defekt.
 • Vid amputation genom proximala distala falangen gör man exartikulation genom DIP-leden. Nagelmatrix får inte lämnas.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Restsymtom: Köldkänsla (känsligt för kyla), dålig mjukdelspolstring och/eller nageldeformitet.1

Prognos

Restsymtomen är vanliga och långvariga (år). Fingret kan bli känsligt för kyla och känseln blir oftast inte normal. Huden, som är tunn och hypotrofisk, är ofta överkänslig för beröring.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.