Fibulafraktur, Proximal

Synonymer
Maisonneuve-fraktur (om assoceriad med fotledsskada)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal fibula fracture, Maisonneuve fracture (om assoceriad med fotledsskada)

BAKGRUND

Definition

Allmänt: Detta tar upp isolerad proximal fibulafraktur och Maisonneuve-fraktur
Isolerad proximalfraktur: Betydelsen med denna fraktur ligger mer med dess association ligamentskador och neurovaskulära strukturer än med beniga skadan
Maisonneuve-fraktur: Spiralfraktur av övre tredjedelen av fibula med ruptur av syndesmosen (och membrana interossea) och associerade skador såsom fraktur av mediala malleon, fraktur av bakre malleolen (processus posterior tibiae) och ruptur av lig. deltoideum

Epidemiologi

Förekommer sällan som isolerad skada

Skademekanism

Isolerad proximal fibulafraktur: Uppkommer vanligen från direkt trauma
Maisonneuve-fraktur: Uppstår vid indirekt trauma p.g.a. utåtrotation eller pronation-utåtrotation (stadium-II enligt Lauge-Hansen av fotleden) där kraften av skadan utbreder sig längs membrana interossea för att sluta i proximala fibula och resulterar i en proximal fibulafraktur
 • Skadan är associerade med avulsion av mediala malleolen eller ruptur av lig. deltoideum, ruptur av lig. talofibulare anterius (FTA) eller avulsion av dess fäste

Patoanatomi

Maisonneuve-fraktur: Total diastas av främre syndesmosen och ofta ruptur av anterior-mediala ledkapseln, deltoideumligamentet eller medial malleolfraktur. Membrana interossea är rupturerad

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Lokal smärta, och belastningssmärta

Tecken

Allmänt: Undersök hela benet då skadan sällan förekommer isolerat
Inspektion: Svullnad, hematom, deformitet
Palpation:
 • Palpationsömhet direkt över proximala fibula
 • Deformitet och palpationsömhet av ipsilaterala fotleden kan vara tecken till Maisonneuve-skada
 • Associerad smärta över mediala malleolen kan tyda på fraktur på mediala malleolen eller lig. deltoideum-fraktur
Rörelse/rörelseomfång: Instabilitet av knäet kan vara ett tecken till e.g. LCL-avulsion
Neurovaskulär undersökning:
 • N. peroneus communis-skada: Uppkommer p.g.a. direkt kontusion mot proximala fibula. Utvärdera sensibiliteten av dorsala delen av foten och området mellan dig 1 och 2 samt dorsalflexion av foten

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Kan påvisa skadan. Röntgen av fotleden kan påvisa inkongruent fotled
Projektioner: AP, lateral, sned, gaffelbild (vid röntgen av fotleden)

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på om det finns några associerade skador

Icke-operativ Behandling

Indikation: Isolerad fibulafraktur. Det flesta skador kan behandlas symtomatiskt
Metod:
 • Ingen egentlig behandling, förutom symtomatisk, behövs. Belastning till smärtgräns
 • Man kan i smärtstillande syfte behandla med underbensgips eller ortos (e.g. Walker-ortos) och då belastning till smärtgräns (då fibula inte är ett viktbärande ben)

Operativ Behandling

Indikation:
 • Maisonneuve-fraktur (vid instabil syndesmosskada och inkongruent led)
 • Kraftig dislokation av isolerad proximal fibulafraktur
Metod:
 • Maisonneuve-fraktur: Syndesmosskruv. Maisonneuve-fraktur kan kräva två skruvar för två punkter av fixering. Fibulafrakturen vid Maisonneuve-fraktur behöver dock inte behandlas
 • Kraftig dislokation av isolerad proximal fibulafraktur: Plattosteosyntes
Efterbehandling: Underbensgips i 6 veckor, utan belastning
Uppföljning:
 • 3 veckor efter operation: Suturborttagning och gipsbyte. Full belastning
 • 6 veckor efter operation: Avgipsning. Klinisk kontroll. Därefter rörelseträning

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

N. peroneus-skada: Vanligen orsakad av direkt kontusion till collum fibulae. Har variabel prognos
Kärlskada: A. poplitea-skada kan uppstå från knäluxation
Icke-läkning/felläkning: Kan leda till varusknäinstabilitet om LCL-fästet är involverade

Prognos

Prognosen är god vid både isolerad och Maisonneuve-fraktur

Visa/dölj referenser

Referenser