Femurfraktur, Suprakondylär, Periprostetisk

Synonymer
Periprostetisk knäledsfraktur, protesnära fraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Supracondylar periprosthetic femur fracture, TKA periprosthetic fracture

BAKGRUND

Definition

Protesnära fraktur som involverar femurkomponenten efter knäartroplastik

Epidemiologi

 • Den postoperativa incidence är 0,3-3 % vid primär TKA och upp till 6,3 % vid revision
 • Uppstår vanligen inom 10 år efter kirurgi, vanligen sekundär till relativt litet trauma
 

Predisponerande Faktorer

 • Osteoporos
 • Förexisterande neurologisk sjukdom
 • Knästelhet/artrofibros
 • Hack i främre femorala cortex
  • Biomekaniskt så leder ett 3 mm hack av främre cortex till minskad torsional styrka av femur med 29 %
  • Det finns en hög korrelation mellan hack och suprakondylära femurfrakturer hos patienter med RA och kraftig osteopeni
  • Utan kraftig osteopeni så finns ingen korrelation mellan hack suprakondylära femurfrakturer
 

Klassifikation

Lewis-Rorabeck-klassifikation: Inkluderar frakturdislokation och protesstabilitet
Lewis-Rorabeck-klassifikation
Typ 1 Odislocerad fraktur. Ben-protes-kontakten förblir intakt Klicka för större bild:
Typ 2 Dislocerad fraktur. Ben-protes-kontakten förblir intakt
Typ 3 Lös eller sviktande protes med antigen dislocerad eller odislocerad fraktur
 

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Immpobilisering med gipskena
 • Definitiv behandling enligt nedan
Acceptabla Frakturlägen1
 • < 5-10 grader angulation i båda planen
 • < 5 mm translation
 • < 10 graden rotation
 • < 1 cm förkortning
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur med acceptabelt frakturläge, framför allt hos sjuka patienter Metod: Knägips eller eventuellt ortos under 6-8 veckor

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerad fraktur/icke-acceptabelt frakturläge
 • Dislocerade frakturer behandlas nästan alltid med ÖRIF p.g.a. svårigheterna med att upprätthålla rätt alignment (orientering) efter dislokation
Behandlingsprinciper: Återställande av anatomisk och mekanisk orientering (alignment) Metod:
 • Typ 1 och 2: Öppen reposition och intern fixation, vanligen med vinkelstabil, periartikulär anatomisk platta (4,5 mm lateral femoral låsplatta). Kan sättas enligt MIPO-teknik
 • Typ 3: Revision kan vara nödvändigt om ben-implantat-kontakten är involverad och om protesen är lös
  • Benförlust kan behandlas med autolog bentransplantation
  • Fall med kraftig benförlust, speciellt i den metafyseala regionen, kan behandlas med distal femoral ersättning med specialiserad protes (tumörprotes)

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”General Considerations: Periprosthetic Fractures. Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.