Falangfraktur, Kondylär

Synonymer
-
Andra stavningar
Condylär falangfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Condylar fractures of the proximal and middle phalanges

BAKGRUND

Epidemiologi

Skadan är vanlig hos idrottsutövare

Skademekanism

Orsakas oftast av longitudinellt våld

Klassifikation

London-klassifikation: Se nedan
London-klassikation
Grad 1 Unikondylär fraktur, odislocerad (stabil) Klicka för större bild: London-klassifikation
Grad 2 Unikondylär fraktur, dislocerad (instabil)
Grad 3 Bikondylär eller komminut fraktur
 

DIAGNOS OCH UTREDNING

Slätröntgen

Påvisar fraktur

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Reponera i ledningsanestesi och sätt en skena med handen i rehabiliteringsställning och slutbehandla från akuten vid odislocerade frakturer, annars planera för kirurgi
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur (London grad 1) Metod: Gipsskena i rehabiliteringsställning i 3 veckor Uppföljning:
  • Frakturen är dock potentiellt instabil, varför noggrann röntgenuppföljning efter både 1 och 2 veckor krävs
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor, följt av tvillingförband i 2 veckor
 

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade unicondylära frakturer och bicondylära frakturer (London grad 2 och 3) Metod: Kompressionsskruvar 1,5 (2,0) mm eller stift. Svår fraktur ofta ledande till viss rörelseinskränkning. Överväg handkirurgisk konsultation
  • Om kongruens i ledytan kan uppnås går det bra med sluten reposition och perkutan stiftning
Postoperativ behandling: Gipsskena med leden i extension Uppföljning: Gips i 1 vecka följt av 3-4 veckor i tvillingförband, varefter eventuella stift kan extraheras

Kirurgisk Behandling

Snittföring: Vid öppen reposition använd dorsoulnar eller dorsoradial incision Metod:
  • Tillgång till leden fås mellan extensorsena och laterala bandet, med försiktighet för att inte skada collateralligamenten eller extensorsenans fäste. Reponera därefter frakturen och fixera med stift eller skruv. För stabil 1,5 (2,0) mm skruvfixation behöver fragmentet idealiskt vara 3 gånger skruvdiametern. Välj annars 0,8 -1,0 mm stift
  • Vid kondylära frakturer återställs ledytan först, varefter den fixeras mot skaftfragmentet
  • Laterala bandet återsutureras mot extensorsenan med 5-0, icke-resorberbara suturer

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.