Falangfraktur, Diafysär

Synonymer
Skaftfraktur av falangen, skaftfalangfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Phalax shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur diafysära delen av en falang.1

Skademekanism

Orsakas ofta av direktvåld.1

Patoanatomi

 • Spiral- och snedfrakturer är vanligare i den proximala falangen, medan tvärfrakturer tenderar att vara vanligare i mellanfalangen.1
 • Tvärfrakturer är ofta instabila gällande sidovacklingn medan sned- och spiralfrakturer tenderar att disloceras med förkortning och rotation.1
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.1

Tecken

Inspektion: Ofta typisk felställning.1
 • Rotationsfelställning och ulnar-/radialdeviation är avgörande för resultat.1
Palpation: Lokal ömhet.1

DIAGNOSTIK OCH UTREDNING

Slätröntgen

Påvisar fraktur.
 • Frakturer på basfalangen samt distala delen av mellanfalangen ger en dorsalt öppen felställning.1
 • Skador på ändfalangen och proximala skador på mellanfalangen ger en volart öppen felställning.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

diafysär falangfraktur
Diafysär spiralfraktur i proximala falangen dig 5 med ca 2 mm ad latus ulnart samt ca 3 mm förkortning. Frakturen opererades.
diafysär falangfraktur

 

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Reponera frakturen i ledningsanestesi/IVRA. Lägg därefter stabiliserande volar skena med handen i rehabiliteringsställning.1
 • Slutbehandla vid acceptabelt läge, annars planera för operation.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad, stabil fraktur eller reponerad dislocerad fraktur.1
Metod: Stabiliserande gipsskena med handen i funktionsställning i 1 vecka, därefter tvillingförband i 3-4 veckor. Alternativt kan rörelseträning i tvillingförband påbörjas omedelbart.1
 • Dislocerad fraktur som blir stabil efter reposition (e.g. tvärfrakturer på bas- och mellanfalang) stabiliseras med handen i funktionsställning i 3 veckor, följt av 2 veckor i tvillingförband.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.1
 • Radiologisk läkning ses först efter 3 månader. Klinisk läkning innebär att frakturen är stabil och oöm.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Instabil fraktur som förblir instabil även efter reposition.1
Metod: Sluten reposition och stiftning. Frakturen kan dock vara svår att fixera med stift samtidigt som det reponerade läget hålls, varför öppen teknik ibland krävs1
Postoperativ behandling: Gipsfixation i 3 veckor.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.1
 • Avgipsning och stiftextraktion efter 3 veckor och efter detta tvillingförband i 2 veckor.1
 
Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

diafysär falangfraktur -op
Ovannämnda fraktur opererad med 2 stift (Kapandji-teknik)
diafysär falangfraktur -op


Operationsmetod

Öppen reposition
Snittföring: Huvudsakligen dorsalt snitt som bryts över lederna. Tillgång till proximala falangen fås genom att dela extensorsenan långsgående i medellinjen fram t.o.m. retinaklet. Var dock försiktig med extensorfästet.1
Teknik: För att nå mellanfalangen förs den gemensamma extensorsenan lateralt. Ofta får retinaklets distala del delas. Stiftning sker lämpligen med s.k. ”inside-out-teknik”. Alternativ operativ behandling är stiftning med ingång från metafysen, alternativt platt- och skruvosteosyntes. Återsuturera retinakel och sena med 5-0, icke-resorberbar sutur.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.