Fahlgren-syndrom

Synonymer
Retrofaryngeal tendinit
Andra stavningar
Fahlgrens syndrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Calcific retropharyngeal tendinitis, Fahlgren syndrom, Fahlgren's syndrome

BAKGRUND

Definition

Sällsynt sjukdomstillstånd som kännetecknas av akut insättande, ihållande värk och stelhet i nacke och bakhuvud, vilken stegras till intensiv inom något dygn.

Medicinsk Historia

Tillståndet beskrevs först av Holger Fahlgren, tidigare verksam neurolog på Södersjukhuset i Stockholm, tillsammans med Stig Löfstedt.

Patoanatomi

 • Utfällningar av kalciumhydroxiapatitkristaller i musculus longus colli-senan.
 • Utfällningarna framkallar en inflammatorisk reaktion i och kring muskeln och ger en prevertebral svullnad. Detta ger värk och stelhet i nacke och bakhuvud, smärta vid sväljning och låggradig feber.
 

Differentialdiagnoser

Det är viktigt är att utesluta nedanstående:
 • Retrofaryngeal abscess
 • Infektiös spondylit
 • Tonsillit
 • Epiglottit
 • Meningit
 • Halskärlsdissektion
 • Traumatiska skador
 • Diskbråck
 • Nackspärr
 • Neoplasm
 • Subluxation av de översta halskotorna vid reumatoid artrit
 • Mediastinit
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Akut smärta i nacken utan trauma samt begränsad rörlighet och odynofagi. Var god se diagnoskriterierna.

Tecken

Var god se diagnoskriterierna nedan.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnoskriterier:
 • Enkel- eller dubbelsidig icke-pulserande smärta i nacken eller baktill i halsryggen; smärtan strålar upp i bakhuvudet eller hela huvudet och uppfyller de två sista kriterierna nedan:
  • Svullnad av prevertebrala mjukvävnader.
  • Kraftig förvärrad smärta vid bakåtböjning av huvudet.
  • Lindring av smärtan inom 2 veckor efter påbörjad behandling med NSAID-preparat.
 

Datortomografi (DT)

Bekräftar diagnosen. Man ser mjukdelsförtjockning prevertebralt med förkalkning vanligtvis C2-C4.

Blodprover

CRP är oftast lättförhöjt.

HANDLÄGGNING

Farmakologisk Behandling

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID): Tas i cirka 10-14 dagar. Oftast symtomlindring redan efter 72 timmar. 
Kortison: Ibland ges även kortikosteroider och då vid grav smärta och icke-tillräcklig smärtlindring med NSAID.

Uppföljning

 • Oftast självläkande och ej nödvändigt med uppföljning.
 • Om återbesök, Röntgen och kontroll av förkalkningen gått i regress.
 • Om symtomen kvarstår efter 14 dagar bör man utreda och leta efter en annan diagnos.

Innehållsförteckning

1. Fahlgren H, Löfstedt S. Peritendinitis calcarea i övre halsregionen. Nord Med. 1963;70:1252.
2. Ring D, Vaccaro AR, Scuderi G, et al. Acute calcific retropharyngeal tendinitis. Clinical presentation and pathological characterization.J Bone Joint Surg Am. 1994;76(11):1636-42
3. Fahlgren H. Retropharyngeal tendinitis: three probable cases with an unusually low epicentre. Cephalalgia. 1988;8:105-10.