DIP-leds- och IP-ledsluxation, Hand

Synonymer
DIP-ledsluxation, IP-ledsluxation, fingerledsluxation, DIP-led och IP-led
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Distal interphalangeal and thumb interphalangeal joint dislocation

BAKGRUND

Definition

Denna överiskt tar upp luxationer i fingrarnas DIP-leder samt tummens IP-led

Epidemiologi

  • Relativt ovanlig skada som ofta inte är diagnostiserade initialt och där patienten söker vård sent i förloppet
  • Skadorna är kroniska efter 3 veckor
  • Egentliga luxationer utan senruptur är sällsynta

 

Skademekanism

Hyperextensionsvåld,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1.  Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Hand: Upper Extremity Fractures and Dislocations.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.