Collum radii- och Caput Radii-fraktur (Barn)

Synonymer
Strålbenshalsfraktur, strålbenshuvudfraktur
Andra stavningar
Kollum radii-fraktur, kaput radii-fraktur
Latin/Grekiska
Fractura capitis radii, fractura colli radii
Engelska
Radial neck fracture, radial head fracture

BAKGRUND

Definition

Inkluderar fraktur av collum radii, mejselfraktur av caput radii och fyseolys av caput radii

Epidemiologi

Mejselfraktur av caput radii är ovanlig och förekommer som regel endast hos äldre barn (>12 år)

Skademekanism

  • Valgiserande våld vid fall mot supinerad extenderad underarm (alternativ skada till lateral humeruskondylfraktur)
  • Våld mot caput collum i samband med en armbågsluxation
  • I kombination med andra frakturer som vid en variant av Monteggiafraktur

Patoanatomi

Collum radii:

  • Frakturerna är av Salter-Harris typ 1 eller 2
  • Det proximala fragmentet dislocerar i olika riktningar - framåt i samband med luxation och bakåt i samband med reposition av luxerad armbåge

Caput radii-fyseolys

  • Vanligen mejselfraktur eller Salter-Harris typ 4 
  • Caput radii splittras oftast inte men tippas eller förskjutes i sidled

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Diagnosen ställs röntgenologiskt.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.