Collateralligamentskada, MCP-2-5

Synonymer
-
Andra stavningar
Kollateralligamentskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
Collateral ligament injuries of the MCP-joint

BAKGRUND

Skademekanism

Ulnar- eller radialdeviationsvåld med flekterad eller extenderad MCP-led

Patoanatomi

Vanligast är radial collateralligamentskada i MCP-2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, rörelsesmärta

Tecken

Inspektion: Deformitet av MCP-leden Palpation: Lokal kompressionsömhet Rörelse/rörelseomfång: Smärta vid extension
  • Partiella collateralligamentskador kan genom smärtlokalisationen ibland kliniskt förväxlas med ruptur av interosseusmuskulatur
  • Medan collateralligamentet är sträckt i både extenderat och flekterat läge, slappas interosseusmuskeln av då MCP-leden flekteras och provokationstester ger därför vid interosseusskada endast måttlig smärta i flekterat läge
  • Provokationstest av lokalbedövad led i genomlysning är också diagnostiskt
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan ibland visa radial- eller ulnardevierad led som tecken på totalruptur. Avulsionsskador kan ses som en del i ligamentrupturen

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Kan slutbehandlas på akuten vid konservativ behandling
  • Om operation planeras, ge temporär stabilisering och planera för poliklinisk kirurgi
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Partiella rupturer utan felställning Metod:
  • Interdigital fixation, typ tvillingförband i 3-5 veckor eller
  • Gipsbehandling i 1-2 veckor, följt av tvillingförband
    • Propriusdelen av collateralligamenten sträcks i extension och slappas i flexion, varför collateralligamentskador som gipsbehandlas, immobiliseras i 60° flexion för att undvika att ligamenten läker med stor förkortning
Uppföljning: Vanligen inte indicerat men göras oftast som rutin och då klinisk kontroll. Remiss till arbetsterapeut för rörelseträning kan vara indicerat

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerad avulsionsskada, total ruptur Metod: Ligamentsutur

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.