Capitatumfraktur

Synonymer
Huvudbensfraktur
Andra stavningar
Kapitatumfraktur
Latin/Grekiska
Fractura ossis capitati
Engelska
Capitate fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Capitatumfrakturer är relativt ovanliga, framför allt isolerad capitatumfraktur, detta då den ligger i en relativt skyddad position
  • Frakturen är mer ofta associerad med skador av den stora bågen (greater arc) så som transscaphoideum-transcapitatum-perilunatum-frakturluxation

Skademekanism

Direkttrauma: Vanligen via axiell belastning eller krosskada längs långfingerstrålen som leder till associerad carpal eller metacarpal fraktur

Patoanatomi

  • Skadan är vanligtvis associerad med komplexa skademönster av carpus men isolerad midjefraktur eller fraktur av proximala delen av capitatum finns beskrivet
  • Liksom scaphoideum är den intraosseösa blodtillförselen till capitatum retrograd vilket är orsaken till den dåliga prognosen och risken för avaskulär nekros
  • Capitatumfraktur som är associerad med en scaphoideumfraktur kallas för naviculocapitatumsyndrom

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Carpal smärta och smärta/oförmåga till rörelse vid flexion/extension av handled och fingrar

Tecken

Palpation: Palpationsömhet
Rörelse/rörelseomfång: Variabel smärtsam dorsiflexion (extension) av handleden då capitatum trycks mot dorsala kanten av radius

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Frakturen kan påvisas på standard scaphoideumprojektion men missas ofta varför DT kan vara indicerat

Datortomografi (DT)

DT kan krävas för diagnos

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Isolerad,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser

Var faktabladet bra?

Klicka på en stjärna för att ge betyg!

Eftersom att du tyckte att faktabladet var bra ...

Följ oss på sociala medier! Klicka på ikonen nedan!

Vi beklagar att faktabladet inte var användbart för dig!

Let us improve this post!