C3-C7-Halsryggskador

Synonymer
Nedre halsryggskador
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Injuries to C3-C7

BAKGRUND

Definition

Innebär skador på kotorna C3-C7

Klassifikation

Skador i halsryggens nedre klassificeras enligt skademekanism och magnitud vilket ger typisk morfologi. Ofta kan nedre halsryggsskador klassificeras enligt Allen-Ferguson-klassifikation

KOMPRESSIV FLEXION

Definition

Kompression-flexionsskada

Skademekanism

  • Kotkompression ses med eller utan bakre ligamentskada och uppkommer genom ett våld riktat nedåt och framåt
  • Initialt komprimeras främre delen av kotkroppen och vid kraftigt våld kombineras detta med distraktion av de bakre delarna
  • Skadan ses bland annat vid dykolyckor då främre delen av halskotpelaren komprimeras genom axiellt våld och där huvudets flexion medför att bakre strukturer distraheras

Patoanatomi

Främre delen av kotkroppen komprimeras medan den bakre bibehåller sin höjd.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser