Bicepsseneruptur, Caput Longum

Synonymer
Ruptur av långa bicepssenan, bicepsruptur, bicepsseneskada
Andra stavningar
Bicepssenruptur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal biceps tendon rupture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Domineras helt av proximala biceps longus-bristningar (upp till 96 % av alla bicepsrupturer; caput breve står för 1 %)
  • Förekommer oftast i åldrarna 40-50 år och ses många gånger i samband med idrottsutövning (tennis, brottning, spjutkast)

Skademekanism

Indirekt: Skadan uppkommer i samband med kraftig flexions/utåtrotationsmanöver i armbågen mot motstånd
Direkt: Rent traumatiska fall kan i sällsynta fall förekomma vid direktvåld mot senan med samtidig kraftigt kontraherad biceps

Patoanatomi

Skadan är ofta föregången av en långvarig degeneration i senan.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare med abonnemang. Var god skaffa ett abonnemang eller logga in.

Skaffa Abonnemang

Visa/dölj referenser

Referenser