Axelluxation (Barn)

Synonymer
Humeroscapularledsluxation/glenohumeralledsluxaion hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Shoulder dislocation/instability in children

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Traumatisk luxation är extremt ovanligt före 12 års (10-14 års) ålder
    • Detta då den proximala humerusfysen börjar att slutas, varför frakturer är vanligare före den åldern
  • Står för < 2 % av alla luxationer hos barn
  • Icke-traumatiska (habituella) luxationer är vanligast
    • Generellt sett är främre luxationer vanligast
    • Luxatio erecta (inferior luxation) är extremt ovanligt

Skademekanism

Allmänt: Uppkommer sekundärt till trauma,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Posna.org. (2017). Shoulder Dislocation/Instability | Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA). [Hämtad 5 januari 2017]
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.