Acromioclavicularledsskada (Barn)

Synonymer
Acromioclavicularledsluxation/dislokation, AC-ledsskada, AC-ledsluxation, luxation i yttre nyckelbensleden
Andra stavningar
Akromioklavicularledsskada, akromioklavikularledsluxation
Latin/Grekiska
Luxatio articulatio acromioclavicularis
Engelska
Acromioclavicular injury/luxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i acromioclavikularled.

Epidemiologi

  • AC-ledsskador är sällsynta hos barn.
  • Det föreligger nästan alltid en fraktur.
  • Luxationer är sällsynta före 15 års ålder.

Patoanatomi

  • AC- och CC-ligament fäster vid det starka perioströret runt clavikelns ben, som vid en skada krängs ut ur röret.
  • Clavikeln är dislocerad superiort, posteriort eller inferiort. 
    • Vid inferior luxation (mycket sällsynt) kan clavikeln fångas under processus coracoideus.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.

Tecken

Inspektion: Synlig utbuktning över AC-leden.
Palpation: Palpationsömhet över AC-leden.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar skadan.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta luxationer.
Metod: 8-förband eller slynga i 3-4 veckor.
Utfall: Den dislocerade clavikeldelen resorberas och en ny bildas i perioströret.

Operativ Behandling

Indikation: Om clavikeln fångats under processus coracoideus (med eller utan neurologiska symtom).
Metod: Öppen reposition.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.